Vrede sluiten

Een leven is maar ten dele maakbaar; je hebt je altijd óók te schikken naar wat je toebedeeld wordt. Of dat nu oorlog is, werkeloosheid, een nare leidinggevende of een partner die weg wil en jou niet meer ziet staan.

Het gaat er om dat je hiermee leert omgaan en tegelijkertijd zodanige actie onderneemt dat je leven hierdoor niet meer beheerst wordt en je verder kunt.

In de kern gaat het in het leven om vrede te sluiten met het leven en dat leven vervolgens leven, niet zozeer om gelukkig zijn, wat de media en de zelfbenoemde goeroes ons ook aanpraten.

Existentiële therapie

Existentiële therapie is een typisch Europese vorm van begeleiding die niet is opgebouwd rond stappenplannen en protocollen, maar is afgeleid van filosofisch gedachtegoed van onder andere Sartre en Heidegger.

In existentiële therapie kijk je naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf en geeft, en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat je van je leven kunt maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Je leert over wie je bent en in de wereld staat, en over de interne conflicten die daarbij horen. Hoe je je verhoudt - denkt, voelt en doet - tot jezelf én je omgeving.

Bij welke problemen?

Existentiële therapie is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom verlies en rouw, identiteitsvorming, zingeving, ouder worden, werk en functie, en het leren omgaan met de vervelende kanten van jezelf.

Ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele skills en het omgaan met angsten, is het een zeer krachtige therapievorm.

Voor cliënten die 'gehum' gewend zijn, kan het werken met een existentieel therapeut een bijzondere ervaring zijn. Een existentieel therapeut heeft een mening, een brede kijk op het leven, en gaat de dialoog aan.

[Meer over existentiële therapie]

Begeleiding en training

Wij menen dat een combinatie van begeleiding een op een met groepstraining betere resultaten geeft dan enkel begeleiding een op een.

Kijk daarom ook eens naar onze training Persoonlijk Leiderschap. Bij veel problemen waar je mee kunt worstelen is dit een prima manier om beter zicht te krijgen wat je er nu eigenlijk mee moet.

Ik ga kijken waarin jij bent opgegroeid

Een man rond de 40 die zijn draai in het leven even niet wist te vinden.

[Meer]