Coaching & begeleiding rondom werk

Medewerkers functioneren het best als ze hun talenten en vaardigheden optimaal kunnen benutten, zich door anderen gezien en gesteund voelen, en geen last hebben van problemen of conflicten.

Wij kunnen bij dit alles goed helpen. Wij bieden coaching, begeleiding en training rondom werk die enerzijds gericht is op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden en anderzijds op het oplossen van psycho-sociale problemen.

We hebben een gelaagde, persoonlijke aanpak en werken kortdurend en resultaatgericht. Uiteraard houden we bij het begeleiden van de cliënt ook altijd het belang van de opdrachtgever en organisatie voor ogen.

Werkgebieden

We begeleiden bij onder meer:

- assertiever worden,
- matig communiceren,
- boosheid, agressie,
- minder functioneren,
- samenwerken en autoriteitsproblemen,
- burn-out, stress, ziekte & reïntegratie,
- add, autisme en hoogbegaafdheid,
- doorgroeien in functie, leidinggeven, management,
- ondernemerschap,
- talentontwikkeling,
- persoonlijk leiderschap
- loopbaankeuze.

Wij hebben in de loop der jaren duizenden personen begeleidt inzake burn-out, communicatie & interactie, stress, boosheid, agressie, hoogbegaafdheid, autisme, add, assertiviteit, minder functioneren, ondernemerschap en talentontwikkeling.

Pragmatisch herkaderen en steun

Wij helpen werkenden anders om te gaan met dat waarmee ze worstelen. Reiken kennis en kaders aan. Bieden een steuntje in de rug en handvatten zodat ze op eigen kracht verder kunnen.

De ontwikkeling van de gehele persoon staat daarbij voorop. Natuurlijk vergeten we daarbij de belangen van collega's, leidinggevenden en werkgever niet.

Opdrachtgevers oa:

Kijk hier voor meer opdrachtgevers.

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZPers en medewerkers van organisaties en bedrijven die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die samen met ons aan zichzelf willen werken.

Interview met Eddy

Een burnout maakt een hoop los

Eddy (45). "Ik moest leren 'assertief te connecten', zoals dat heet. Dat betekent: vanuit je gevoel duidelijk maken wat je wel en niet wilt. Tijdens de assertiviteitstraining zit je vijf volle dagen met een acht anderen bij elkaar. Iedereen met zijn eigen verhaal. ...

[Lees verder]

Interview met Daisy

Je hoeft niet alles zelf te doen

Daisy (25). "De sfeer op mijn werk is goed, maar er wordt heel hard gewerkt. Per week deed ik thuis gemakkelijk tien uur extra. En in de vakantie bleef ik mijn mail checken." In een tussengesprek kreeg Daisy (25) te horen 'dat ze niet meer zo energiek was als eerst.' ...

[Lees verder]