Instellingen GGZ

Nederland kent een net van grote, brede instellingen die geestelijke gezondheidszorg bieden. Deze organisaties zijn producten van fusie op fusie op fusie op fusie. De fusies werden veelal ingegeven dan wel opgelegd door bezuinigingen en veranderde opvattingen in de samenleving inzake geestelijke gezondheidszorg.

Hieronder vind je de instellingen die direct door de lokale, provinciale of centrale overheid worden gefinancierd én een enkele vrije club. Ze bieden kortdurende en langerdurende gezondheidszorg in de tweede lijn, dat wil zeggen, alle geestelijke gezondheidszorg die niet door vrijgevestigde psychologen, therapeuten en psychiaters kan worden verleend. Zoals verslavingszorg, zwakzinnigenzorg, zorg rond agressie en geweld en psychiatrische zorg. Daarnaast bieden sommigen ook zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, deels vergoed door de gemeentes onder de WMO.

In het algemeen kom je bij deze tweedelijnszorg - ook wel specialistische zorg geheten - terecht op basis van verwijzing uit de eerste lijn. Het is vergelijkbaar met een huisarts die je verwijst naar een specialist.

Naast de instellingen die hieronder worden genoemd heb je enkele gespecialiseerde instituten (onder andere voor traumazorg) die (nog steeds) redelijk zelfstandig zijn en buiten dit circuit vallen. De jeugdzorg als geheel vormt ook een eigen systeem en valt vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Het cliché wil dat de ggz instellingen lange wachttijden hanteren en nogal veel tijd aan administratie, bureaucratie en intern overleg spenderen terwijl de eigenlijke zorg aan cliënten beperkt en sterk geprotocolleerd (= voorgeschreven) is. Je zou kunnen zeggen, de instellingen ggz zijn het afvalputje van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

In zekere zin is dit alles waar. Toch wil dit niet zeggen dat je in de instellingen geen goede begeleiding zult ontvangen. De meeste hulpverleners die in die instellingen werken, zijn namelijk sterk gemotiveerd en zeer bekwaam. Je moet het misschien treffen, net als in andere publieke sectoren van de samenleving.

GGZ instellingen per provincie

Brabant

GGZ Breburg (Breda & Tilburg eo)
GGzE (Eindhoven eo)
GGZ Oost-Brabant (Rosmalen eo)
GGZ Westelijk Noord-Brabant (Bergen op Zoom eo)
Novadic-Kentron Verslavingszorg (regionaal)
Reinier van Arkel Groep ('s Hertogenbosch eo)

Drenthe

GGZ Drenthe
Lentis

Flevoland

GGZ Centraal
Kwintes

Friesland

GGZ Friesland
Lentis
Verslavingszorg Noord Nederland

Groningen

Lentis
Mantelzorg Groningen
Verslavingszorg Noord Nederland

Gelderland

GGNet (Oost Gelderland)
IrisZorg
Kwintes
Pro Persona (Arnhem & Nijmegen eo)
Tactus Verslavingszorg

Limburg

GGZ Vincent van Gogh
GGZ Oost-Brabant (Noord Limburg)
Met GGZ (Noord & Midden limburg)
Mondriaan Zorggroep

Noord-Holland

Brijder Verslavingszorg
GGZ Noord-Holland Noord
GGZ Ingeest (Amsterdam & Haarlem eo)
Parnassia (Zaanstreek, Castricum, Kennemerland)
Prodeba (Kinderen, Jeugd, Jongvolwassenen)
Jellinek Verslavingszorg (Amsterdam eo)
Mentrum (Amsterdam)

Overijssel

Mediant (Enschede & Hengelo)
Tactus Verslavingszorg

Utrecht

Altrecht (Utrecht eo)
GGZ Centraal (Noord Utrecht)
Kwintes
Tactus Verslavingszorg

Zeeland

Emergis Zeeland (Goes)

Zuid-Holland

Bavo Europoort (Rotterdam, Zuidhollandse eilanden)
Antes (Verslaving & psychiatrie)
GGZ Delfland (Delft eo)
GGZ Rivierduinen (Duin- en Bollenstreek eo)
GGZ Rivierduinen (Kinderen en Jeugd)
Kwintes (Gouda eo)
Pameijer (Rotterdam)
Parnassia (Den Haag eo)
Prodeba (Kinderen, Jeugd, Jongvolwassenen)
Yulius (Rotterdam & Dordrecht eo)

Informatie

De ggz-instellingen vormen een amorfe klontering van clubs en organisaties waar zelden kop en staart aan te ontdekken valt. Hun communicatie naar cliënten toe is, als je naar de websites en dergelijke kijkt, matig. Als potentieel cliënt verdwaal je makkelijk hierin.

Zaak is daarom eerst ergens anders informatie in te winnen over het hoe en het wat. Dat kan bij informatiecentra, deels opgezet door de instellingen zelf, deels door de gemeentes en provincies, en deels door cliëntenbelangenorganisaties.

Informatiecentra

Cliënten Informatiepunt Amsterdam
Kompassie Den Haag
Zorgvragers Organisatie Midden Holland

Volgende pagina

Hulporganisaties GGZ

Therapie ed.

Therapievormen - EMDR - Existentiële therapie - Gestalttherapie - RET - Schematherapie - Schrijftherapie - Transactionele Analyse - Over therapie - Denkfouten therapie - Geschiedenis therapie - De psychiatrie - Wie is van hout - Verhaeghe: Identiteit - DSM V Handboek - De GGZ - De GGZ van nu - Eerstelijns zorg - Instellingen GGZ - Hulporganisaties GGZ - Boekenhulp

Menu

Home - Mensdingen - Leven - Psychisch - Agressie - Therapie ed. - Begeleiding - Werk - Training - Tests - IDEE - Contact & zo