E-zine november 2012

Inhoud


Oude nrs


Agenda

[Meer]


Nieuwe site

Training HB

Vrouwenmaand

In het kader van het tienjarig bestaan van IDEE organiseren we in januari de Maand van de Vrouw.

Toegankelijke workshops en lezingen over allerlei zaken die verband houden met het thema vrouw.

Het programma volgt in december.

Asperger

7 vragen aan Peter

1. Wat is Asperger?

Het syndroom van Asperger is in essentie het onvermogen van bepaalde typen hoogbegaafden om emotie en empathie te voelen. Het is een stoornis in het autismespectrum. De stoornis is al lang bekend maar pas de laatste decennia wordt ze daadwerkelijk gediagnosticeerd en wordt gepoogd mensen die dat syndroom hebben, begeleiding te bieden. Maar dat is nog niet zo eenvoudig.

2. Waarom niet?

Als er iets is wat ik afgelopen jaren geleerd heb, is dat er op het vlak van Asperger Syndroom in de reguliere ggz er bitter weinig echte kennis over dit syndroom bestaat bij de behandelaars. Ze doen maar wat. Weten niet hoe hun testen te interpreteren, hoe om te gaan met hoogbegaafden, en welke begeleiding bij Asperger te geven.

3. Dat klinkt nogal hard

Ja, dat snap ik. Maar als je jaar in jaar uit maandelijks met hoogbegaafden praat die zogenaamd Asperger hebben en die daarom extra problemen ervaren bij het op de rit krijgen van hun leven, word je wel harder in je oordeel.

4. Verklaar je nader

Vele hoogbegaafden hebben sterk introverte kanten die ze in contact met vreemden altijd voorop stellen. Dat doen ze uit onzekerheid. Het contact aangaan vinden ze ingewikkeld en doen ze schoorvoetend. Maar dit betekent niet dat ze autistisch zijn. Het betekent enkel en alleen precies dat wat je bij ze ervaart: dat ze in gedrag en emotie terughoudend zijn.

Het grappige is dat de meeste hoogbegaafden juist extra sensitief zijn en heel goed op emotioneel niveau kunnen voelen. Wat een van de hoofdredenen is dat ze zich terug trekken in sociale settings want die bergen, zeker wanneer de setting nieuw of onduidelijk is, veel spanning in zich.

Echter, wanneer zo'n hoogbegaafde getest wordt, raken die behandelaars in de war van het type persoon wat ze tegenover zich hebben; ze kunnen hoogbegaafden niet goed 'lezen', terwijl de hoogbegaafden de testen te letterlijk interpreteren en zodoende rare testuitslagen produceren. Met als resultaat dat degene die getest wordt, nogal makkelijk het stempel Asperger krijgt. De reden is dus in de kern onkunde bij de behandelaars en het sterk leunen op schriftelijke testen,

5. Nou en?

Het nou en is dat vele hoogbegaafden al op jonge leeftijd gestigmatiseerd raken en aan de kant worden gezet.

Zo had ik een paar maanden terug een cliënt die al op vijfjarige leeftijd de diagnose Asperger Syndroom had gekregen - op zich genomen al belachelijk - en daardoor een scala aan bijzondere scholen had moeten afwerken omdat ze hem niet meer op een reguliere school wilden. Terwijl er niets met die jongen aan de hand was. Althans, toen niet zoveel, een beetje raar en verlegen. Nu, op twintigjarige leeftijd, lag zijn leven aan scherven.

Tegelijkertijd worden de echte hoogbegaafden met het Asperger syndroom, als ze al bij de reguliere ggz komen, er zelden uitgehaald. De hoogbegaafde hoogvliegers in bedrijfsleven, organisaties en politiek, op universiteiten. Met weinig empatisch vermogen maar daarentegen nogal wat agressie en starheid in zich. Die zijn daar veel te gewiekst voor.

6. Lijkt me een nuttige taak voor jou.

De scherven oprapen van iemands leven en de zooi opruimen van andere hulpverleners? Jawel, maar het is zo onnodig. En vooral triest. Het gemak waarmee wordt ingegerepen in levens van mensen die klem zitten. Het dedain en de hooghartigheid waarmee gesuggereerd wordt dat ze 'het wel even zullen oplossen.'

7. Hoezo?

Nou, de diagnose Asperger kun je misschien wel stellen maar daarna een zinvol behandelplan opstellen? Dat is ingewikkeld. Iemand met een echte stoornis in het autismespectrum zal daar zijn hele leven in meer of mindere mate last van houden. Daar moet je heel precies op persoonlijk niveau naar kijken wat je die persoon kunt aanreiken als begeleiding. En in de meeste gevallen hebben ze dat in de ggz niet in huis.

Andy Warhol

Wie Campbells' Soup en Pop Art zegt, zegt Andy Warhol. Een groot stijlicoon uit vervlogen decades met vele navolgers in eigen tijd en daarna. Denk niet alleen aan Jan Cremer of Keith Haring maar ook aan, bijvoorbeeld, Barbera Kruger.

Van Warhol is nu in De Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn tweevoudige roze versie van het Laatste Avondmaal zoals dat geschilderd is door Leonardo da Vinci in 1498 te zien. Warhol maakte deze monumentale serie werken - een honderdtal - in de periode 1984-1986. Het zou zijn laatste serie worden want in 1987 stierf hij. De serie refereert aan het veranderde tijdsbeeld (homoseksualiteit) en zijn eigen beleving van religie (na zijn dood bleek dat Warhol in het geheim sterk religieus was). De expositie loopt nog tot en met 11 november 2012.

Expressionisme

Een expositie die mooi aansluit bij die in De Nieuwe Kerk loopt in Het Valkhof in Nijmegen. Hij gaat over Pop-Art in Europa. Alles wat die jaren zestig - tachtig zo interessant maakte, komt daarin voorbij. Tot begin januari 2013.

Modern expressionisme, ook in de lijn van Warhol, vind je nu in Het Groninger Museum op de overzichtstentoonstelling van werk van Marc Bijl tot 1 april 2013.