E-zine September 2013

Inhoud


Oude nrs


Agenda

[Meer]
Mart van Ineveld

50e Assertiviteitstraining

5 Oktober start in Leiden de 50e editie van onze assertiviteitstraining, sinds een jaar Assertief Connecten geheten.

Peter: "ik weet nog goed dat we met de eerste editie startten, 10 jaar terug. We waren met een groepje van zes - een deelnemer was niet komen opdagen - en ik was heeel zenuwachtig. Jaar na jaar hebben we het verbeterd en scherpgeslepen en nu staat er een fantastische training. Met dank aan onze deelnemers, die zoveel vertrouwen in ons hadden. Het zal wel gebak worden, de 5e oktober. En dan op voor de volgende 50."

Assertief Connecten

7 vragen aan Peter

1. Wat gaat er 1 jan veranderen in de ggz?

Veel. De Eerstelijns ggz gaat over in de Basisggz en verandert enigszins van karakter. Een aantal problematieken die eerst onder de Tweedelijns ggz vielen, gaan nu onder de BasisGGZ vallen terwijl tegelijkertijd de brede toegankelijkheid vermindert door verkleining van het pakket en diverse maatregelen.

Tegelijkertijd wordt het het maximale aantal van 5 te vergoeden sessies in de Basiszorg vervangen door diverse trajecten met elk een bepaalde zorgzwaarte.

2. Waarom deze veranderingen?

De belangrijkste reden is enerzijds dat de Tweedelijns GGZ op grote schaal oneigenlijk bezig is en cliënten met problematieken begeleidt die eigenlijk in de eerste lijn thuishoren en dat anderzijds de echte cliënten die in de tweede lijn thuishoren, daar maar mondjesmaat aan bod kwamen. Het is voor psychiaters, psychotherapeuten en instellingen simpelweg financieel interessanter om minder ingewikkelde problematieken te begeleiden dan ingewikkelde.

3. Wat betekent het in de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat in de verzekerde ggz, zowel de basisggz als de specialistische ggz, de nadruk wordt gelegd bij zorg voor de serieuzere, zwaardere problematieken en dat degenen met lichtere problemen aangewezen zijn op zelfbetaalde zorg of zorg die deels vergoed wordt uit de aanvullende verzekering. Het betekent in de praktijk ook dat er scherper gelet gaat worden of de verleende zorg oneigenlijk is of niet.

Simpel gezegd betekent dit dat alle lichte klachten die mens-, werk- en relatiegerelateerd zijn, definitief niet meer onder de vergoede Basiszorg ggz vallen. Wat blijft zijn specifiekere klachten en stoornissen uit de DSM-IV. Als je wordt verwezen naar de ggz, word je klacht ingedeeld naar zwaarte en wordt daar een traject aangehangen. Losse sessies verdwijnen.

4. En wie regelt dat allemaal?

De POH-GGZ. Dat is de praktijkondersteunend hulpverlener die met de huisarts optrekt en bepaalt wie waar naar toe gaat in de ggz, hetzij basisggz, hetzij tweedelijns ggz, hetzij niet. Deze persoon, een verpleegkundige, is daarin geschoold en heeft de beschikking over een dik boek met veel testen. Verder wordt hij/zij geacht alle cliënten die dan niet in de ggz terechtkunnen, samen met de huisarts te begeleiden middels counseling (in 9-minuten-sessies, de standaard bij de huisarts).

5. Interessant

Ja. Met een pennestreek is er een soort maatschappelijkwerk-achtige laag in de ggz in het leven geroepen. Aan de ene kant klinkt het goed, aan de andere kant is het afwachten wat er van terecht komt. Papier is geduldig.

6. Wat betekent dit voor IDEE?

Nou, wij werken vanaf 1 januari niet meer in de eerstelijns ggz. Aan de ene kant is dat enigszins met weemoed, aan de andere kant zitten we ook niet te wachten op het nog sterker bureaucratisch georiënteerde werk - zoals de brede verslaglegging, verplichte diagnoses en testen, behandelprotocollen 1 tot en met 10, vijf soorten afstemmingsoverleggen, enzovoort. Psychiatrie en de officiële psychotherapie worden nog sterker dan voorheen pseudowetenschap ingebed in ambtenarij. Dat ligt ons niet zo.

7. Waar moeten cliënten op letten?

Wanneer zij in 2014 brede psychologische zorg willen hebben, doen ze er goed aan zich aanvullend te verzekeren. Zodat ze de keuze hebben in wat ze waar willen halen, en niet alles zelf hoeven te betalen.

Kazimir Malevich

Malevich & de Russische avant-garde
Stedelijk Museum Amsterdam
19 okt 2013 - 2 feb 2014

Kazimir Malevich (1878– 1935) is een van de grondleggers van de abstracte kunst uit het begin van de vorige eeuw.

Malevich is van die grondleggers - naast Malevich onder meer ook Kandinsky, Ernst, Mondriaan en Arp - misschien wel de meest indrukwekkende omdat hij zo absoluut trouw aan zichzelf bleef, en een eigen beeldtaal creëerde die zeer universeel en herkenbaar was.

Malevich' beeldtaal is die van het Suprematisme, zoals hij zijn abstracte werk noemde. Extreme reductie van wat er is zodat enkel een niet-objectieve ervaring, een gevoel van wat is, overblijft.

Zie bijvoorbeeld het Zwarte Vierkant (1913) en het Zwarte en Rode Vierkant hieronder. Je kunt van hieruit zo een lijn trekken naar bijvoorbeeld werk van van Doesburg 10 jaar later.

Het Stedelijk Museum beheert de grootste verzameling werken van Malevich buiten Rusland. De tentoosntelling is georganiseerd in samenwerking met musea in Duitslenad en Groot-Brittanië, en toont zo'n 500 werken.

Ook op onze site kun je aardig wat werken van Malevich vinden zoals: Two Figures uit 1928-32, Three Female figures uit 1928, en Spotsrmeny uit 1931.

Een niet te missen tentoonstelling in het Stedelijk in Amsterdam te zien tot en met 2 februari 2014. Malevich black square Malevich black red square