Overtuigingen

Veel van onze overtuigingen ontwikkelen we als imprints tijdens de periode van het opgroeien. Hoe onze ouders toen met ons omgingen, hoe ze naar het leven keken en het leefden, was, niet raar, daarbij van grote invloed. Evenals hoe wij, stapsgewijs reagerend en lerend, omgingen met wat op ons afkwam.

Onze overtuigingen, vermomd als normen en waarden, geven richting aan ons leven. In hoe we anderen en onszelf, situaties en problemen tegemoet treden en ons leven leven. Zó is het, dit is goed, dit is fout. En het is maar weinigen gegund zich later echt van deze overtuigingen los te maken.

Soms echter hebben we overtuigingen en denkpatronen ontwikkeld die zo beperkend danwel destructief zijn dat we in ons leven vastlopen, of minstens grote moeite hebben ons leven te leven.

Zoals bijvoorbeeld het idee dat we als persoon niets voorstellen, dat we niet deugen. Dat we vooral hard moeten werken en niet mogen voelen. Dat we altijd lief moeten zijn en ons moeten aanpassen. Dat we altijd ja moeten zeggen tegen degenen die boven ons staan, dat het hebben van conflicten fout is.

Veel van deze overtuigingen bevatten in de kern iets wezenlijk goeds. De problemen beginnen wanneer we het idee erachter tot in het extreme door te trekken. En dat doen wij mensen graag. Balanceren, enerzijds anderzijds vinden we maar lastig.

Leer daarom je beperkende overtuigingen kennen en pas ze aan aan je huidige persoon, hoe moeilijk je dit misschien ook vindt.

Over existentie

Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Zingeving

Ook interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Onze begeleiding

Begeleiding 1:1 - Rondom boosheid & agressie - Existentiële zaken - Rondom werk - Hoogbegaafdheid - Relatietherapie - Relatieadvies - Moeder-dochterzaken - Training - Begeleiding 1:1 binnen organisaties - Boosheid & agressie op het werk - Talentontwikkeling - Loopbaankeuze - Hoogbegaafd & werk

african woman, emile bernard