Pikorde

Waar mensen bij elkaar zijn, stellen ze, bewust of onbewust, een rangorde in status vast.

Een bioloog zou zeggen dat dit zo is omdat we van de apen afstammen en dat het bij deze dieren ook zo toegaat. Een pikorde brengt rust en veiligheid in de groep en stelt haar in staat effectief als groep te functioneren.

Een psycholoog zou daaraan kunnen toevoegen dat een pikorde ook op het persoonlijke vlak rust brengt. Want zo is het voor elk lid van de groep duidelijk wat zijn rechten en plichten zijn, en hoe hij zich heeft te verhouden met de anderen. Binnen dit kader kan ieder vrij en autonoom functioneren.

Een existentieel filosoof zou zeggen dat door je te voegen in de geldende pikorde in een groep, je je angst voor het leven kadert en daardoor reduceert.

Een pikorde geldt in elke groep - familie, gezin, relatie, klas, vriendenclub, afdeling. Als ze niet duidelijk is, wordt er net zo lang gesteggeld totdat die duidelijkheid er wèl is.

Waar het vanaf hangt wie in een groep de hoogste positie inneemt, kan verschillen van situatie tot situatie maar volgt wel degelijk bepaalde regels.

Bij de mensapen, verre familie van ons, die groepen bestaande uit een of enkele families vormen, behoort de hoogste positie meestal toe aan het sterkste danwel oudste mannetje. Binnen de mensenwereld zie je afgeleiden van dit patroon.

Als het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is in een groep een pikorde vast te stellen, zal de groep voor de leden ervan onevenwichtig en onveilig aanvoelen. Er is dan een gerede kans dat de groep implodeert of uit elkaar valt. De leden van de groep zullen altijd de veiligheid zoeken, binnen de groep of ergens anders.

Over existentie

Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Zingeving

Ook interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Onze begeleiding

Begeleiding 1:1 - Rondom boosheid & agressie - Existentiële zaken - Rondom werk - Hoogbegaafdheid - Relatietherapie - Relatieadvies - Moeder-dochterzaken - Training - Begeleiding 1:1 binnen organisaties - Boosheid & agressie op het werk - Talentontwikkeling - Loopbaankeuze - Hoogbegaafd & werk

african woman, emile bernard