Troost

Niet voor alle problemen bestaat een oplossing. Niet alle leed kan ongedaan worden gemaakt of weggenomen. Troost zoeken we op z'n tijd allemaal; mensen kunnen niet zonder.

Troost biedt, uiteindelijk, een hernieuwde verzoening met het leven. Medeleven en sympathie van een ander of anderen. Het biedt een weg uit de pijn door haar te delen.

Soms zoeken mensen surrogaten voor de troost. Omdat ze er niets mee kunnen of omdat ze het voelen van de nood ervan als te heftig of lastig ervaren.

Drugs, drank, ruziemaken, seks, dansen, roken, schrijven, muziek, de vergetelheid. Allemaal surrogaten.


Over existentie

Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Zingeving

Ook interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Onze begeleiding

Begeleiding 1:1 - Rondom boosheid & agressie - Existentiële zaken - Rondom werk - Hoogbegaafdheid - Relatietherapie - Relatieadvies - Moeder-dochterzaken - Training - Begeleiding 1:1 binnen organisaties - Boosheid & agressie op het werk - Talentontwikkeling - Loopbaankeuze - Hoogbegaafd & werk

african woman, emile bernard