Verdriet

Verdriet is het volledig en zonder voorbehoud accepteren van iets vervelends of pijnlijks wat je bemerkt of ervaren hebt. Zoals een afwijzing, een verlies, ruzie, een gemiste kans, de dood, armoede, oorlog. Je accepteert verdriet omdat je weet dat je niets aan dat vervelende of pijnlijke kunt veranderen, het is zoals het is.

Verdriet is een van de basisemoties van de mens en wordt net zoals die andere emoties vooral fysiek ervaren, zonder dat je daar nou veel grip op hebt. Teleurstelling, heimwee en weltschmerz. Het zijn allemaal vormen van verdriet, treuren om het leven zelf.

Je kunt verdriet op verschillende manieren uiten. Het bekendst zijn huilen, jammeren, het vertrekken van je gezicht of andere delen van je lichaam, verkrampen, in elkaar zakken, op bed liggen. Alles wat je helpt jezelf te ontladen.

Verdriet roept makkelijk verdriet op. Verdriet is er om gedeeld te worden.

Soms verberg je verdriet onder boosheid omdat je geleerd hebt al dat emotionele te zien als iets negatiefs. Soms verberg je het door jezelf te verminken, of een ander te beschadigen.

Het kunnen toelaten en tonen van verdriet is onderdeel van elk rouwproces. Want hoe beter en dieper gevoeld je een verlies accepteert, hoe makkelijker je ruimte maakt voor iets nieuws. Daarom zijn degenen die niet goed bij hun verdriet kunnen, dikwijls nogal verkrampt. Ze kunnen niet rouwen, zitten op slot, lopen alsof ze een bezemsteel hebben ingeslikt. Ze kunnen niet delen.

Depressieve mensen zitten als het ware vast in hun verdriet. Een kapotte grammofoonplaat en een naald die blijft hangen. Ergens in het rouwproces - als ze dat al zijn aangegaan - wisten ze een hobbel niet te nemen. Gedoemd voor de rest van hun leven opgescheept te zitten met hun eigen verdriet.

Ach, er is zoveel verdriet in het leven. Om wat is en niet is. Maar continu verdriet te moeten voelen gaat ook niet. Je houdt geen leven meer over.

Over existentie

Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Zingeving

Ook interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Onze begeleiding

Begeleiding 1:1 - Rondom boosheid & agressie - Existentiële zaken - Rondom werk - Hoogbegaafdheid - Relatietherapie - Relatieadvies - Moeder-dochterzaken - Training - Begeleiding 1:1 binnen organisaties - Boosheid & agressie op het werk - Talentontwikkeling - Loopbaankeuze - Hoogbegaafd & werk

african woman, emile bernard