Schrijftherapie

Schrijftherapie is in essentie boven water krijgen wat je nou precies dwarszit, daarover schrijven, en op dat schrijven en de gevoelens die het oproept reflecteren.

Al schrijvende kom je tot inzichten die je lang gezocht of juist ontweken hebt terwijl de pijn en angst waar je zo bang voor was verdwijnen of hanteerbaar veelal verdwijnen.

Het grote voordeel van schrijftherapie is dat je als cliënt geen direct contact met de therapeut hoeft te onderhouden en in eigen tempo en op eigen wijze aan je probleem kunt werken.

Opdrachten, discussies en schrijfsels worden uitgewisseld met de therapeut via e-mail of inloggen op een site. Daarnaast heb je telefonisch contact wanneer dat nodig is. Zeker voor mensen die omgang met anderen moeilijk vinden, is dit een uitkomst.

Geen direct contact tussen cliënt en therapeut is tevens het lastige aan schrijftherapie. Als je sociaal erg angstig bent, kun je daarin juist bevestigd worden terwijl je ook meer ruimte hebt om jezelf en de therapeut (onbewust) te manipuleren. De therapeut daarentegen mist een belangrijke bron van signalen die normaal in contact zitten ingebakken, namelijk de non-verbale signalen van het lijf van de cliĆ«nt. Tevens is (en daar spreek ik uit ervaring) voor velen de vereiste therapietrouw een probleem.

Regels

Voor een goed resultaat heb je je te houden aan regels (zie onder) en werk je samen met de therapeut. Hij begeleidt je in het schrijfproces, geeft commentaar op vorm en inhoud, op wat er wel en niet staat en op wat er doorheen klinkt.

De regels zijn globaal: (a) schrijf niet vaker dan twee, drie maal per week, (b) maak bewust tijd voor het schrijven, (c) schrijf in een ruimte waar je je veilig en op je gemak voelt, (d) zorg dat je niet gestoord kunt worden, (e) schrijf per keer maximaal één, hooguit anderhalf uur, (f) beschrijf wat je dwars zit en waarom dat zo is of was, (g) benoem je pijn en ontloop die niet - anders heeft het schrijven weinig zin, (h) schrijf ongecensureerd en volledig, (i) bedenk dat wat je schrijft niet wordt gepubliceerd, (j) ga na het schrijven iets doen wat ontspant.

Een goed opgezette en uitgevoerde schrijftherapie is min of meer gelijkwaardig aan andere vormen van therapie. In het algemeen - dit is natuurlijk ook afhankelijk van de zwaarte van je problematiek - zijn vijf tot tien sessies voldoende. Een voorwaarde is wel dat je makkelijk op jezelf kunt reflecteren en je middels schrijven redelijk kunt uitdrukken.

Bij welke klachten

Schrijftherapie is een goede methodiek om van diverse lichte klachten, angsten en trauma's af te komen, en vragen waarin het inzicht in patronen en het ontdekken van het zelf voorop staan beantwoord te krijgen. Daaronder kunnen ook klachten rondom burnout en depressie vallen.

Schrijftherapeuten

Schrijftherapie-therapeuten of organisaties zijn er weinig. Het bekendst was Interapy, oorspronkelijk de organisatie rondom de promotor van schrijftherapie in Nederland, professor Alfred Lange, later overgenomen door HSK, de groep commerciële psychiaters.

Veel therapeuten doen het, zogezegd, erbij. Wat nauwelijks een probleem is omdat deze vorm van therapie vooral rust op kennis, ervaring en gezond verstand.

Als zelfstandig onderdeel van een therapie, welke vorm dan ook, kan schrijftherapie ook heel nuttig zijn. Het prettige daarvan is dat je zo de voordelen van direct en indirect contact kunt combineren zonder dat je de nadelen ervan hebt.

Links

Info leven & zijn: Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Introvert vs extravert - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Het Patriarchaat - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Philip Larkin - Schopenhauer - Céline - Marcel Proust - Zingeving

Info persoonlijke problemen: Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Emotionele problemen - Verlies & rouw - Psychose - Eetproblemen - Twee werelden - Hoogbegaafdheid

Info therapie en dergelijke: Therapievormen - EMDR - Existentiële therapie - Gestalttherapie - RET - Schematherapie - Schrijftherapie - Transactionele Analyse - Over therapie - Denkfouten therapie - Geschiedenis therapie - De psychiatrie - Wie is van hout - Verhaeghe: Identiteit - DSM V Handboek

Tests: Assertiviteitstest - Introvert-extravert test - Relatietest

Begeleiding: Existentiële therapie - Boosheidstherapie - Relatietherapie - Relatieherstel ouder en kind - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - Bureau IDEE - Tarieven - Colofon

web
analytics