Liefde & verliefdheid

Van verliefdheid tot liefde: de zes aspecten van een gezonde liefdesrelatie.

De moderne partnerrelatie

Moderne partnerrelaties bestaan bij de gratie van de liefde, een diep gevoeld positief gevoel dat ontstaat in de relatie omdat je je zo intensief in veiligheid met elkaar verhoudt.

Ja, liefde is aan een half woord of gebaar genoeg hebben. Een aanraking van een vinger op een speciale manier en speciale plek, en weten wat de ander wil of bedoelt. Het is het gunnen van ruimte aan de ander en blij zijn dat die ander deze ruimte gebruikt ten eigen bate. Het is het vermogen de ander te steunen en accepteren in de volle zin van het woord.

Liefde is een combinatie van lijm, genotsmiddel en pijnonderdrukker.

Het is datgene wat een relatie - tussen vader of moeder en kind, partners, geliefden - diepte geeft en een fundament biedt waardoor tegenslagen en teleurstellingen kunnen worden geïncasseerd. Uiteindelijk is de liefde dat wat een relatie tot een relatie maakt en de partners bij elkaar houdt. Zonder de liefde redt geen enkele relatie het.

Wanneer de liefde die je voelt voor een ander compleet is, geeft dit, niet verwonderlijk, een verrukkelijk, vrij gevoel. Alsof je voldoende reden hebt om te leven. Het is het gevoel volkomen veilig te zijn en vrede te hebben met het bestaan. Het is het gevoel met de ander te kunnen versmelten, als dat mogelijk zou zijn.

Zes aspecten van de liefde

- Het seksuele

Vanuit het seksuele gezien is de liefde tussen twee mensen de agressieve en lustopwekkende spanning die in de relatie bestaat en die haar ontlading vindt in het hebben van seks met elkaar. Deze kant houdt vooral verband met hoe je de ander vindt voelen, klinken, ruiken en er uitzien. Dit is de meest basale kant van de liefde met als oorspronkelijke doel de conceptie van nieuw leven mogelijk maken.

- Intimiteit

De gevoelde en gedeelde verbinding die er bestaat tussen twee mensen die van elkaar houden biedt een tweede belangrijk aspect van de liefde. Zo bezien is liefde het in het moment delen met de ander, gewoon zijn, volkomen kwetsbaar, vol van vertrouwen en zonder enige reserve.

- Het bestaan

Een derde manier om naar liefde te kijken is vanuit een existentieel perspectief. Van daaruit gezien is liefde naast elkaar staan en elkaar steunen en bijstaan in het vinden van een weg in het leven, van begin tot eind. Het is leren omgaan met blijde gebeurtenissen en met tegenslag, ziekte en dood. Liefde is hierbij ook het verbond waarbinnen nieuw leven ontstaat.

- Veiligheid

De vierde vorm van de liefde komt voort uit de menselijke behoefte aan veiligheid. Liefde is dan elkaar beschermen, samen sterk staan tegenover de grote mammoet die jullie ongemerkt vertrapt als je niet uitkijkt. Liefde is dan voor elkaar zorgen en de taken verdelen. Het is ook economisch voor elkaar zorgen, waarbij beiden geven en nemen.

- Geborgenheid

De vijfde vorm is het verlangen om je minder eenzaam te voelen, oftewel de nabijheid te zoeken van soortgenoten, en binnen de groep één die er speciaal voor jou is. Geborgenheid gaat een stap verder dan het verlangen naar veiligheid. Geborgenheid biedt de basis die noodzakelijk is voor het verder exploreren van je leven. Het verlangen naar geborgenheid is hoofdzakelijk intern gericht.

Het is het verlangen de band die je vroeger met je ouders of het gezin voelde her te beleven in een nieuwe, zelf vorm gegeven hechting, een binding die door dik en dun gaat. Dat veilige, warme nest van vroeger (tenminste, als dat er was en je het zo hebt ervaren) wat niet meer bestaat en je zelf opnieuw hebt te scheppen.

- Het spirituele

Voor velen heeft liefde voor elkaar ook een spirituele component. Zij voelen zich in de liefde samen in iets wat boven het aardse uit stijgt, wat helpt het aardse te relativeren en de energie te richten op zaken die minder met tijd en ruimte te maken hebben. Dit is de zesde vorm van de liefde.

Verliefdheid

Verliefdheid is geen liefde, het gaat eraan vooraf. Verliefdheid is vlinders in je buik en bewustzijnsvernauwing.

Door velen wordt het gezien als iets wat je overkomt en waaraan je willoos bent overgeleverd.

Dat mag zo zijn maar wanneer je achteraf terugkijkt kun je altijd een moment aanwijzen waarop je jezelf als het ware toestemming gaf het te worden. Vanaf dan ging de verliefdheid een eigen leven leiden.

Door de bewustzijnsvernauwing vind je alles aan die ander fantastisch. Je weet ook dat hij of zij je alles zal bieden wat je ooit nodig zal hebben. Omdat die ander jou ook zo fantastisch vindt, zitten jullie samen op één grote roze wolk, mijlenver verwijderd van de werkelijkheid.

De bewustzijnsvernauwing en vlinders in de buik worden teweeg gebracht door hormonen en doordat het samen op één grote roze wolk zitten, zijn eigen roes creëert.

Verliefdheid is pure emotie. Maar de roes eindigt altijd. Vanzelf. Doordat de roze wolk in een regenrijk gebied komt, doordat de hormoonhuishouding terugkeert naar normaal.

De roze wolk en bewustzijnsvernauwing zijn zeer functioneel. Zonder dat zou je waarschijnlijk nooit aan die rare ander blijven hangen. Verliefdheid helpt je over drempels heen te stappen die je bij volle bewustzijn misschien wel te hoog vindt.

Volgende pagina:

Hoezo relaties - Waarom gaan mensen eigenlijk relaties aan? Waarom hebben wij dat nodig?

Lezen over relaties

Liefdesrelaties - Liefde & verliefdheid - Hoezo relaties - De goede relatie - Top 12 relatietips - Ruzie & conflict - Partnerkeuze - Aantrekkingskracht - Intimiteit & seksualiteit - Relatieproblemen - Top 13 problemen - Vreemdgaan - Samengesteld gezin - Binding & hechting - Hechtingsproblemen - Intieme vreemden - Liefdeskunst - Duurzaam gelukkig - Relatiemail - Relatieboeken - Relatietest

Interessant

Relatietherapie - Relatieweekend - Relatietraining - Relatieadvies - Relatieboeken - Relatiemail - Relatietest - Assertiviteitstraining - Begeleiding 1:1 - Wat is agressie - Psychische problemen - Stress - Burn-out - Emphathie