Top 13 relatieproblemen

De dertien relatieproblemen die in liefdesrelaties het vaakst voorkomen.

Hieronder een dertiental veel voorkomende typen relatieproblemen kort beschreven. De volgorde is willekeurig.

1. De zwijgende man

De man van veertig - vijftig die niet op emotioneel niveau kan/durft/wil praten met zijn partner. Hij heeft het nooit gekund. De vrouw vond het vroeger, in het begin, misschien spannend en intrigerend. Daarna heeft ze het jaren getolereerd. Nu is ze het zat. En moet die man mee in de stroom van wat tegenwoordig, zeker tussen partners, normaal is: praten over je diepste emoties.

2. We hebben elkaar niets meer te zeggen

Het stel zo rond de vijfenveertig - vijftig dat, nu de kinderen groter of de deur uit zijn, erachter komt dat ze elkaar nog maar weinig te vertellen hebben. De liefde is er ergens nog wel, maar waar en hoe die een vorm te geven waar beiden wat mee kunnen, weten geen van beiden. De aarzeling over de relatie, of die nog wat voorstelt of niet, heeft toegeslagen.

3. De partner die vreemdgaat

Het stel waarvan de ene partner - vaak maar zeker niet altijd de man - vreemdgaat. Meestal zijn er onderliggende problemen, soms niet.

4. De vriendschapsrelatie

De relatie die eigenlijk vanaf het begin een vermomde vriendschapsrelatie is geweest maar waarvan de partners dit aan zichzelf nooit hebben durven of willen toegeven.

5. De relatie met sleur

De relatie waar de seks uit is verdwenen en waarin de intimiteit routine is geworden. De partners houden beslist nog wel van elkaar, maar het nieuwe is eraf. Meestal zijn de kinderen wat groter maar nog niet de deur uit. De vraag is: hoe geven we onze relatie een nieuwe draai? Advies graag.

6. Het stel dat alles wil

Het stel dat niet snapt dat je niet alles tegelijk kunt, zoals (a) drie kinderen opvoeden, (b) elk een vette carrière nastreven, (c) je huis uitgebreid verbouwen, (d) een ruim opgezet sociaal leven leiden, (e) ver van je werk wonen, (f) een rustige, liefdevolle relatie onderhouden, (g) niet meer van de jongste zijn.

7. Het jonge paar dat graag leuke dingen doet

Het jonge stel dat altijd heeft gedacht dat relaties er vooral zijn om 'samen leuke dingen te doen,' en dat dan ook uitgebreid doet, zoals jaarlijks een paar lange reizen maken of elk weekend in de kroeg hangen. En dan, wanneer per ongeluk of expres het eerste kind geboren is, in totale verwarring raakt over wat hun overkomt. Die totaal niet voorbereid zijn op wat het betekent een gezin te vormen. En ook niet goed weten of ze er eigenlijk wel plezier aan beleven of niet.

8. De jonge man die zich niet gezien voelt

De jonge man die zich eerst altijd zo gezien voelde door zijn partner maar die nu, nadat zij is bevallen van hun eerste kind, haar aandacht en liefde mist en zich daarom eenzaam en verraden voelt. Dat was niet zo afgesproken. Het vaderschap valt hem ook tegen. Zo zwaar en oninteressant. Hij vlucht in vreemdgaan of zoekt zich een nieuwe liefde die hem wel die aandacht geeft die hij zo mist.

9. De vrouw van midden dertig met kinderwens

De vrouw van midden dertig die eerst geen kinderen wilde maar die nu, tot haar eigen verbazing, alsnog nesteldrang voelt en ervoor gaat een kind te baren. Helaas past haar partner niet goed in dit verhaal, het is geen gezinsman. Ze zou er daarom beter aan doen een andere partner te zoeken maar gaat daar, gezien haar eigen leeftijd en het gedoe wat het geeft, met de ogen en orden dicht, bewust aan voorbij: dit is het en het zal een succes worden, daar gaat ze persoonlijk voor zorgen.

10. De man die 's zondags het vlees snijdt

De relatie waarin (meestal) de man zo hard werkt en weinig thuis is, dat de ander op den duur teleurgesteld afhaakt. De bezoeken bij de relatietherapeut, als die er al aan te pas komt, zijn er vooral op gericht dat de therapeut de zondaar tot de orde roept, waarna die, na even het boetekleed te hebben aangetrokken, gewoon weer op de oude voet verder gaat. Een relatie waarin afstand, ontgoocheling en bitterheid sluipt. Maar die zelden ontbonden wordt, want daar hebben beiden het materieel te goed voor.

11. De partner die stiekem niet meer van de ander houdt

Het stel waarbij een van de partners stiekem al lang niet meer van de ander houdt, maar dit nog nooit aan zichzelf, laat staan de partner, openlijk heeft durven bekennen. En naarmate dit ontkennen meer jaren duurt, wordt het wegens de schaamte moeilijker om het wel te erkennen. Toch barst ooit eens de bom. Wanneer de ontgoocheling en het verdriet te groot worden om te dragen, en er - misschien - iemand langskomt om verliefd op te worden.

12. De vechtrelatie

Partners die met elkaar vechten om hun relatie een zodanige vorm te geven dat ze er plezier uithalen. Vaak veel gescheld, soms ook tikken. Er is wederzijds veel onbegrip en afkeuring. Het vermogen om het achterliggende verdriet te delen is meestal slechts minimaal aanwezig, evenals het begrip van wat een liefdesrelatie inhoudt.

13. De intimiteit en seksualiteit zijn weg

Het stel met problemen rondom intimiteit (de vrouw vindt dat) en seksualiteit (de man vindt dat). Bijvoorbeeld, de jaren rondom de geboorte van een kind, wanneer de relatie in een periode van sleur terecht is gekomen, wanneer er twijfel is of de ene partner nog wel van de andere houdt, en/of wanneer de partners op leeftijd komen. Vaak lossen de problemen zich 'vanzelf' op - op voorwaarde dat de partners erover praten - maar vaak ook niet en worden ze diep weggestopt, waar ze gaan etteren.