Assertiever worden

Onze begeleiding gericht op aanleren van assertief gedrag.

Wat doe je?

Je hebt ruzie met je vriend en hij zegt iets wat jou diep raakt.

Wat doe je? Word je kwaad en maak je gemene opmerkingen? Trek je je gekwetst terug? Of ren je weg?

Als het wegrennen of terugtrekken in jezelf is, ben je niet assertief maar subassertief bezig.

Als je kwaad wordt en hem uitscheldt, is dat ook niet assertief; het is eerder agressief gedrag.

Assertief zijn is hem vertellen dat je je gekwetst voelt én ingaan op wat hij zegt. Dat is kwetsbaar en eng maar de kans is groot jullie dan tot een zinnig gesprek komen.

Aangeleerd gedrag

Als je niet assertief handelt, ook al ben je van nature wat schuchter, heb je afgeleerd voor jezelf op te komen. Vermoedelijk leerde je dat af in je jeugd.

Vriendelijk zijn en geen ruzie maken leverde je misschien een knuffel van je moeder op. Beleefd zijn tegen je vader en je verdriet wegslikken, voorkwam wellicht dat je een tik of snauw kreeg. Je mond houden en wegkijken terwijl je gepest werd voorkwam dat je nog heftiger gepest werd.

Je leerde je aan te passen en minder op te vallen tussen 'de anderen' en omdat je jaren op dit gedrag 'kon oefenen' werd het tot een patroon dat je inzet zogauw een situatie die op vroeger lijkt zich voordoet.

Assertief gedrag

Assertief gedrag kun je aanleren. Je doet dit door het gedrag dat je wilt laten zien zo vaak mogelijk te oefenen en door te begrijpen hoe het bij jou werkt. Incluis leren in welke situaties je je subassertief gedraagt en hoe je dit gedrag dan zelf oproept en in stand houdt.

Ook zicht krijgen op waar je subassertieve gedrag vandaan komt en waarom en hoe je dat hebt ontwikkeld, kan je helpen je subassertieve gedrag te veranderen.

Het makkelijkst leer je assertiever worden door begeleiding een op een te combineren met een groepstraining. In de begeleiding kun je waar je tegenaan loopt op een rijtje zetten en emotionele ballast kwijtraken, terwijl je het gewenste gedrag in de assertiviteitstraining goed kunt oefenen.

Assertiviteitstraining

In een assertiviteitstraining leer je je gedachten en gevoelens uiten in plaats van ze voor je te houden.

Je leert je krachtiger en persoonlijker neerzetten, de communicatie en interactie met anderen sturen en je grenzen beter te bewaken. Je leert hoe je overkomt en wat je gedrag teweeg brengt bij de ander. Je leert beter omgaan met kritiek en conflicten.

De assertiviteitstraining van IDEE telt vijf dagen (een assertiviteitstraining van een of twee dagen is niet realistisch). Wij geven die al sinds 2003.

[Assertiviteitstraining].
sofie

Interview met Sofie

"Dat vreselijke zenuwachtige gedoe van mezelf"

Veel mensen denken bij het woord 'assertiviteitstraining' aan een cursus 'nee' zeggen. Sofie (32) dacht dat ook. "Een assertiviteitstraining? Ik? Ik kan best 'nee' zeggen", dacht ze nog. Tot op de dag van vandaag heeft ze geen moment spijt gehad dat ze de training toch gedaan heeft.

"Aanvankelijk kwam ik via een vriendin bij Conny, voor persoonlijke gesprekken", vertelt Sofie (33). "Ik zat niet lekker in mijn vel, maar het was me niet helder wat er nou precies aan de hand was.

[Interview]

Volgende pagina:

Existentiële zaken - Leren vrede te sluiten met het leven en dat leven vervolgens dan ook leven.

Nuttig

Begeleiding 1:1 - Assertiever worden - Existentiële zaken - Rondom boosheid & agressie - Rondom hoogbegaafdheid - Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap - Rondom werk - Burnout & zo - Beter samenwerken - Jezelf ontplooien - Loopbaanadvies - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies - Relatietraining

Interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Psychose - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Interview met Sofie (32)
"Dat vreselijke zenuwachtige gedoe van mezelf"

Veel mensen denken bij het woord 'assertiviteitstraining' aan een cursus 'nee' zeggen. Sofie dacht dat ook. "Een assertiviteitstraining? Ik? Ik kan best 'nee' zeggen", dacht ze nog. Tot op de dag van vandaag heeft ze geen moment spijt gehad dat ze de training toch gedaan heeft.

"Aanvankelijk kwam ik via een vriendin bij Conny, voor persoonlijke gesprekken", vertelt Sofie (33). "Ik zat niet lekker in mijn vel, maar het was me niet helder wat er nou precies aan de hand was. Na een paar gesprekken raadde Conny mij aan om de assertiviteitstraining te volgen. Ik moest me wel even over mijn vooroordeel heen zetten, maar Conny wist me te overtuigen dat assertiviteit een veel breder begrip is dan vaak wordt gedacht. Het gaat om het herkennen van je eigen emoties en het aangeven van je grenzen."

"We gingen in eerste instantie aan de slag met het in kaart brengen van je eigen beperkende overtuigingen. Die bleken voor mij vooral te maken te hebben met het werkwoord 'moeten'. Ik moest perfect zijn; ik moest aardig gevonden worden. Ik stond met trillende benen in het rollenspel, want ik moest natuurlijk een goede beurt maken; ik mocht niet afgaan. De bewustwording van zulke denkpatronen bij jezelf is heel belangrijk. Door te werken met mappen met oefeningen rond verschillende thema's, leer je herkennen wat jou triggert." sofie

Veilig klinkt zo wollig, maar dat was het wel.

"Tijdens de training word je al heel snel heel persoonlijk. Terwijl je niemand kent in de groep! Ik verbaasde me erover dat ik daar zo gemakkelijk in mee kon gaan. Normaal gesproken ben ik heel privé, zeg maar. Dit was een heel gemengde groep van ongeveer tien personen. De jongste was achttien, de oudste in de zestig. We werkten een aantal volle dagen samen, en later was er een terugkomdag. Ik heb de bijeenkomsten als heel prettig ervaren. 'Veilig' is zo'n wollig woord, maar het was wel zo."

"Wat ik ook erg verhelderend vond, was het werken met 'maskers': hoe stel je je naar anderen op? Hoe zien anderen jou? Ik weet dat het mijn terugval is om me arrogant en koud op te stellen. Ik heb een tijd gedacht dat dat bij me paste, maar ik merkte tijdens de training al snel dat ik me van binnen helemaal niet zo voel. Ik mocht van mezelf nooit zwak zijn, maar dat bleek bij anderen heel onecht over te komen. Ik leerde dat 'lief' niet hetzelfde is als 'zwak'. Dat vind ik een heel waardevol inzicht."

"Toen ik de assertiviteitstraining had afgerond, hadden Conny en Peter een pilot met de training Persoonlijk Leiderschap. Ze vroegen me of ik mee wilde doen en dat heb ik gedaan. Ik moet bekennen dat ik de assertiviteitstraining makkelijker uit te leggen vind. Ik ben tijdens deze training vooral verder gegaan met de thema's waar ik tijdens de assertiviteitstraining mee aan de gang was gegaan."

Meer ruimte en rust

"Het gaat nu een stuk beter met me. Soms heb ik nog een één-op-één gesprek met Conny, bij wijze van 'onderhoud'. Ik heb meer rust gekregen, meer ruimte; ik ben veel meer ontspannen. Dat krijg je ook terug; zowel op mijn werk als in mijn relatie. Ik ben een leukere vriendin geworden voor mijn partner. Sterker nog: hij is nu ook heel hard met zichzelf bezig. Hij heeft me van het begin af aan gesteund bij de training. Zelf worstelde hij al een tijd met een burnout en nu heeft hij ook stappen gezet om daar aan te werken."

"Het grappige is: ik zie nu dat er zó veel mensen zijn die baat kunnen hebben bij een training als deze. Je leert er naar jezelf kijken en het beste voor jezelf willen. Als ik nu terugkijk op hoe ik voor de training was, zou ik mezelf niet meer kunnen verdragen. Al dat zenuwachtige gedoe om niks!"

"Conny en Peter hebben de training geweldig begeleid, vind ik. Ze wisten allebei bepaalde punten zó te benoemen dat je ze niet als iets negatiefs ervoer. Ze zorgen er echt voor dat je de diepte in gaat. Tenminste, wanneer je daar klaar voor bent. Ook dat voelden ze allebei goed aan, merkte ik. En aan Conny is een actrice verloren gegaan: als zij tegenover je zit in een rollenspel, zit er echt iemand anders. We hebben soms ook vreselijk gelachen. Dat is heel belangrijk in een traject als dit: dat je ook de humor in gaat zien van je eigen gedoe."

Interview

Dit interview is van de hand van Annelies Roon van de Schrijverij in Haarlem. © Annelies Roon.