Assertiviteitstraining

Leren op correcte en zelfbewuste wijze voor jezelf op te komen en mentaal weerbaar te zijn.


Ruimte innemen

Ruimte innemen en doen wat je nodig acht, de ander vertellen waar het op staat, 'nee'-zeggen, krijgen wat je wilt: het is maar weinigen gegund dat ze dat zomaar kunnen naar collega's of een partner.

Gelukkig kun je dit leren. Het eenvoudigst doe je dat in een groep, samen met anderen die gelijksoortige problemen ervaren.

Voor wie

De assertiviteitstraining is ontwikkeld voor diegenen die moeite hebben zich op hun werk en/of in relaties assertief te uiten of grenzen te stellen, en/of die zich in hun gedrag afhankelijk opstellen. Hij is ook geschikt voor diegenen die subassertief en té assertief gedrag afwisselen.

Het is ook een brede training op het vlak van persoonlijke groei voor iedereen die meer over zichzelf wil leren.

Na afloop

Na afloop heb je meer zicht op je eigen gedrag en dat van anderen, en ben je in werk en privé beter in staat de eigen grenzen te bewaken. Je treedt lastige situaties zelfbewuster tegemoet en gaat makkelijker om met emoties. Je communicatie is opener en je bent sociaal vaardiger.

Wat leer je zoal in de training?

Onze assertiviteitstraining is een compacte doe-training op HBO/HBO+ niveau gericht op het aanleren van ander gedrag, in het bijzonder de vaardigheid om op verschillende niveaus contact te maken met anderen.

Concreet leer je:
- Niet weglopen maar erbij blijven
- Je omgang met anderen verbeteren en verdiepen
- Beter je grenzen bewaken en nee zeggen
- Leren hoe je overkomt en wat je gedrag teweeg brengt
- Makkelijker omgaan met eigen en andermans emoties
- Opener zijn en jezelf op een ontspannen manier uiten
- Je niet laten overspoelen door omstandigheden
- Je mening geven, ook aan leidinggevenden
- Makkelijker omgaan met conflicten en kritiek
- Makkelijker omgaan met afwijzing en angst
- Makkelijker feedback geven en krijgen

Hoe zit de training in elkaar?

Het is een stevige training met meerdere lagen waarbij de aanpak én persoonlijk én groepsgericht is.

Het zwaartepunt ligt bij een set oefeningen met thema's die voor iedereen herkenbaar zijn zoals contact maken, veiligheid creëren, ruimte innemen, kritiek en waardering geven en ontvangen, feedback geven, omgaan met machtsverschillen, grenzen stellen, 'nee'-zeggen, emoties voelen en verwoorden, jezelf onthullen.

Deze oefeningen, in feite aanleren van nieuw gedrag en anders leren kijken naar jezelf, werken we vooral door middels rollenspel. Daarnaast gebruiken we groepswerk, praten, counseling en huiswerk. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de theorie achter de praktijk.

Leren in een groepstraining doe je anders dan in een traject een-op-een. In een groep leer je vooral veel van en door elkaar. Je ervaart direct hoe anderen op je reageren en ziet de gevolgen van je gedrag. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

Praktische informatie

Lees ervaringen over IDEE's Assertiviteitstraining op Springestâ?

In het voorafgaande intakegesprek bekijken we of de training aansluit bij je problematiek en of je eventueel extra begeleiding nodig hebt.

Een groep telt 8 of 9 deelnemers. Dit garandeert dat we elke deelnemer op persoonlijk niveau kunnen begeleiden. Trainers zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut-trainer-coach.

De reguliere versie van de training bestaat uit vijf dagen (10 tot 17 uur) die verspreid over een periode van ongeveer twee maanden worden gegeven, de bootcamp versie bestaat uit vijf dagen die in één week van maandag tot vrijdag wordt gegeven.

Na afloop krijg je als je dit wilt in een persoonlijk gesprek advies over wat de trainers denken dat voor jou een goede vervolgstap is.

Wij werken op een persoonlijke manier en met veel betrokkenheid. Deze manier van werken verwachten we ook van de deelnemers.

Deze assertiviteitstraining geven we al sinds 2003. Dat betekent dus vele jaren ervaring. Honderden hebben hem inmiddels gevolgd.

De training in het kort

Duur

5 dagen (10-17u) in ongeveer twee maanden.

Deelnemers

Acht of negen personen.

Extra

Na afloop een afrondend gesprek.

Tarieven

Data

FOLDER
FAQs
TESTIMONIALS

Interview met Hugo

"De diepte in, anders kom je niet verder"

Hugo (37) is er goed in om net te doen alsof alles lekker gaat. Hij heeft een vlotte babbel, doet het prima als salesmanager. Maar eigenlijk is hij heel erg onzeker, zegt hij. Hugo besloot 'de dingen eens serieus aan te pakken' en volgde de assertiviteitstraining: "Een aanrader voor iedereen die zich sterker wil voelen."

[Interview Hugo]

Interview met Jolijn

"Assertiviteit geeft een enorme kracht"

Beter voor jezelf leren opkomen. Dat was, kort samengevat, voor Jolijn de reden om een assertiviteitstraining te gaan volgen. Ze is uitgesproken enthousiast over het effect ervan. "Het is nu een paar maanden geleden, maar de training heeft zich echt vastgezet. Ik blijf alert op de situaties die ik altijd lastig vond en het lukt nu om daar anders op te reageren.

[Interview Jolijn]

Opdrachtgevers onder meer:

Volgende pagina:

Boosheidstraining - Leren omgaan met eigen boosheid en je positiever naar anderen te gedragen.

Nuttig

Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Modern Geweldloos Communiceren - Partner boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap - Onze begeleiding - Jij & de anderen - Boosheid & agressie - Levensfases - Verlies & rouw - Burnout & zo - Rondom werk - Existentiële zaken - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies

Interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Psychose - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

FAQs

Wat is het succes van de training?

Voor zover wij weten is die groot maar wel afhankelijk van het instapniveau, de motivatie om te veranderen, en de overige problematiek die iemand meebrengt.

Gemiddeld genomen heeft 30% er erg veel aan (hun leven verandert er sterk door), 30% heeft er veel aan terwijl 20% er gemiddeld wat aan heeft en nog eens 20% weinig.

Verder is het zo dat het verstandig kan zijn om naast de assertiviteitstraining begeleiding 1 op 1 te volgen. Uiteraard wijzen wij deelnemers hierop als wij denken dat dit het geval is. Regelmatig ook volgen cliënten de assertiviteitstraining als onderdeel van een traject bij IDEE of ergens anders.

Hebben jullie veel ervaring met deze training?

Deze assertiviteitstraining werd voor het eerst in het najaar van 2003 gegeven. Inmiddels zitten ze bijna altijd vol en moeten we regelmatig nee verkopen. In 2015 draaien we editie zestig en in 2016 editie zeventig. Dus ja, we hebben veel ervaring met deze training.

Is dit een training hoe word ik een rat?

Nee. De insteek van de training is dat je congruenter wordt in je gedrag en dat linkt aan hoe je in elkaar steekt. Dat betekent dat je leert om denken, voelen en doen in één lijn te zetten en dat kunt communiceren naar jezelf en anderen. Verder leer je persoonlijker te worden en meer diepgang aan relaties te geven.

Is de training geschikt voor als je wat agressiever bent?

Personen die meer in het agressieve zitten, zetten zich veelal af en hebben de neiging zich te overschreeuwen, of ze gedragen zich als een schreeuwlelijk die wanneer de emmer overloopt alles wat hem dwars zit er zonder nadenken uitgooit.

Net als de sub-assertivo's hebben ze te leren congruent in hun gedrag te worden; dat ze de gevoelens die onder dat boze zitten en die ze altijd wegdrukken, op tafel mogen leggen. Dat ze hebben te luisteren naar anderen en ruimte mogen geven zonder dat dat per definitie bedreigend is. Dat ze zich inhouden wanneer dat nodig is.

Verander je op het persoonlijke of op het vlak van het werk?

Uit ervaring weten we dat iedereen die meedoet zowel op het persoonlijke als op het vlak van het werk verandert. Ook merken we dat deelnemers vaak een draai geven aan hun leven die zowel de persoonlijke relaties als de relatie met het werk verandert.

Wat is de achtergrond van de deelnemers?

Die is divers en dat is, vinden we, goed voor ieders leerproces. Een kenmerk wat de deelnemers gemeen hebben is dat ze allemaal zelf willen en (meestal) niet gestuurd worden. Over het algemeen is het denk- en werkniveau HBO/WO en hoger.

Deelnemers zijn meest particulieren en werknemers van organisaties en bedrijven die zelf een assertiviteitstraining uitzoeken. Regelmatig ook zijn deelnemers geattendeerd op de training door anderen.

Kunnen jullie referenties en reacties laten zien?

Onder onze opdrachtgevers vind je onder meer organisaties en bedrijven als: Gemeente Noordwijkerhout, Gemeente Alkmaar, Gemeente Lansingerland, KPMG, ABN-Amro, ING, Gall & Gall, Etos, VNG-International, Ymere, Eurocross International, Netco, ICTRO, UWV, UWV Werkbedrijf, KPMG-International, Corus Staal, Oranjezorg, VSO, Deloitte, De Hoge Waerde, Duvak Automatisering, Nova College, Nova Opleidingen, Min. van Economische Zaken, Aye Holland, AMC, Provincie Zuid-Holland, Rechtbank Haarlem, KvK Amsterdam, Martin Schilder Alkmaar, Tweede Kamer der Staten Generaal, Senter-Novem, Postkantoren BV, Kelly Services, Dunea, Fugro Engineers, Park Plaza Hotels, VBK-groep, WIJ Special Media, Zorgbalans, Dubotechniek.

Wat is email ondersteuning?

Belangrijk bij elke assertiviteistraining is dat je na afloop van de training je blijft oefenen in het nieuwe gedrag wat je geleerd hebt tijdens de training. De e-mails die je na afloop van de training gedurende drie maanden krijgt, helpen je hierbij. Ze staan vol met tips en huiswerkopdrachten en houden je zodoende bij de les.

Is deze training voor mij geschikt?

Eén criterium om dat te bepalen is om te kijken naar de mate waarin je sub-assertief of juist té assertief gedrag toont. Je kunt ook kijken naar hoe je communiceert en interacteert met anderen. Als je ziet dat anderen afhaken of je telkens overslaan of verkeerd begrijpen, is het verstandig om deze training te volgen. Ook wanneer je je niet zo op je gemak voelt in sociale settings, is dit een indicatie dat de training voor jou geschikt is.

Is deze assertiviteitstraining geschikt voor jongeren?

De minimumleeftijd die we hanteren is 18 jaar. Houd daarbij in het achterhoofd dat de training ontworpen is voor volwassenen; jongeren van 14-18 jaar hebben een andere belevingswereld.

Jongeren die tobben met angsten die sub-assertief gedrag tot gevolg hebben, hebben vaak meer aan een traject een-op-een. Ze leren dan in relatief korte tijd een heleboel praktische zaken. Meestal is dit voldoende om gemakkelijker in het leven te staan. De training van IDEE gaat dan vaak net te diep.

Testimonials

Geen doekjes

In mijn burn-out proces hebben 3 professionals weken tot maanden tegen mij aan gepraat (en ik tegen hen natuurlijk:) maar de enige die echt resultaat hebben geboekt zijn jullie.

Ik ben mijzelf dankbaar dat ik doorgezet heb om naast het andere traject dit voor mijzelf te doen. Het heeft mij echt geholpen. De video heeft mijn ogen geopend. ik merk dat ik niet meer bang ben hoe ik mij presenteer, of wie ik ben etc.

Wat ik verder fijn vind is dat jullie nergens doekjes om winden. Jullie zeggen hoe het in elkaar steekt op een begrijpelijke manier.

M.K.,
7 februari 2015

Kwetsbare kant

Wat ik erg bijzonder vind is dat Peter en Conny zich beiden openstelden en zich van hun kwetsbare kant toonden. Dit heeft mij geholpen me op mijn gemak te voelen en het had een goede invloed op de groepssfeer.

J.W.P.,
30 mei 2016

Sterk en zeker

De training was een geweldige mogelijkheid om mezelf een spiegel voor te houden. Ik heb veel geleerd over hoe ik in het leven sta en hoe mensen naar me kijken. Dat heeft me geholpen mijn zelfbeeld bij te stellen. De training heeft me sterk en zeker gemaakt. De feedback vanuit de groep doet heel veel goeds en is extreem waardevol.

De veiligheid binnen de groep vond ik echt heel bijzonder. Het voelde iedere keer uitermate prettig om binnen deze groep te werken aan mijn assertieve gedrag. Ik heb van de anderen veel geleerd omdat zij zich ook open en kwetsbaar opstelden.

Ik sta meer voor mezelf. Laat minder over me heenlopen. Reageer assertiever, blijf bij mezelf, wat ik vind en voel en draag dat uit. Dit uit zich o.a. in mijn werk, ik ben erdoor gegroeid en voel me ook meer de project en communicatiemanager, ik BEN de project en communicatiemanager en gedraag me er meer naar. Ik heb een mening en die wil ik uiten, ik dien van repliek en ik ben degene die mijn team leidt.

Het is leuk om assertief te zijn, het geeft me kracht. Ik wil gezien worden en voor mezelf opkomen. Het is ook boeiend om te zien hoe mensen reageren, je kwetst niemand als je assertief bent. Heerlijk.

I.L.,
14 april 2016

Een nieuwe blik

Hoi Conny en Peter, het is even vreemd dat na een periode van drie maanden de tijd is aangebroken dat ik weer op mezelf ben aangewezen. Ik hou de map nog een tijdje paraat zodat ik het allemaal nog een paar keer door kan nemen. Ik merk nu al verschil in hoe ik me opstel naar anderen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de zorg, de feedback en de liefdevolle wijze waarop jullie met ons zijn omgegaan. Het was niet altijd makkelijk. Soms zelfs ronduit moeilijk, maar ik ben blij het te hebben kunnen doen. Het heeft mijn blik op mijzelf en op mijn relaties op een positieve wijze vernieuwd.

Op het vlak van persoonlijke groei wil ik beslist dit noemen: ik durf nu beter en meer ontspannen te zeggen wat ik graag wil, wat ik prettig vind en minder prettig vind en heb minder de neiging om voor de ander te gaan rennen. Ik laat het nu bij de ander en dat was echt een valkuil voor mij. Ik durf beter mijn kwetsbare kant te tonen en vond het fijn hoe er in de groep op gereageerd werd.

Ik vond het een erg persoonlijke training. Voelde me als persoon behandeld worden en niet als object. Juist die persoonlijke touch van de coaches en de deelnemers maakte dat ik mij gezien zag en dat was een verademing. Dank jullie wel daarvoor.

H.d.V.,
29 maart 2016

Nieuw referentiekader

Ik heb me gerealiseerd dat ik mijn hele leven volgens het referentiekader van mijn ouders heb geleefd. Dit heb ik nu achter me gelaten en ik kan me nu verheugen in het ontdekken en vormen van mijn eigen referentiekader.

Ik heb ook meer inzicht gekregen in de verstoorde balans tussen ratio en emotie en dat ik deze balans goed wil krijgen. En ik heb meer zicht gekregen op hoe mijn hoogbegaafdheid mijn gedrag beïnvloedt en daarmee waarom anderen reageren zoals ze doen.

Ik vind de opbouw van de training en wie welk deel begeleid erg goed. Ook ben ik blij dat de handouts niet vantevoren werden toegestuurd (zoals sommigen aangaven). Als dit wel was gebeurd, had ik me waarschijnlijk veel drukker gemaakt om dingen voor te bereiden en / of schuldig gevoeld dat ik dit juist niet had gedaan. Bovendien heeft deze wijze er voor mij voor gezorgd dat ik niet 'in mijn hoofd' kon gaan zitten.

R.N.,
10 februari 2016

Zelfverzekerder

Als persoon was ik redelijk zeker van mezelf, maar op gebied van werk en 'kunnen' juist niet. Ik ben nu veel zelfverzekerder over wat ik kan, wat ik wil en wat bij mij past op professioneel gebied.

Ik heb ervaren hoe ik rustig kan blijven. En dat de onrust ook een gedeelte angst is. Ik voel het nu letterlijk opkomen en kan het laten zakken door even bewust diep adem te halen, te ontspannen en stil te staan bij waar ik op dat moment angstig voor ben.

Ik ben letterlijk tot mezelf gekomen. Ik kan nu beter onderscheiden wat ik wil en vind en durf vanuit mijn buik (zijn) te leven. Ik weet nu ook dat veel verwarrende emoties niet bij mij, maar bij anderen vandaan komen. Ik moet dat nog goed leren onderscheiden, maar het besef is er.

Ik ben echt ontzettend dankbaar voor de kans mee te doen. En ik heb er nog vele malen meer uitgehaald dan ik in eerste instantie dacht te zullen doen.

N.L.,
3 januari 2016

Mijn leven is veranderd

Ik heb nog nooit zo'n intense cursus beleefd waarin praktische oefeningen worden gecombineerd met verwerken van dingen uit het verleden. Bij mij is de kern geraakt waardoor er plaats is gemaakt voor nieuw gedrag. De intensiteit van de training, het huiswerk en het aantal trainingen maakt het dat nieuw gedrag ook kan inslijten.

Het heeft mijn leven veranderd, ik heb zoveel geleerd over mezelf en over anderen, onzekerheden uitgebannen en ben veel dichterbij mezelf gekomen.

A.M.,
15 december 2014

Voel me volwassener en rustiger

Ik heb veel meer rust en voel me meer volwassen / zelfverzekerd in de keuzes die ik maak, en de onzekerheden die ik daarnaast nog heb. De allerbelangrijkste concrete keuze was wel om even te stoppen met het schrijven van de scriptie en die ruimte voor mezelf in te nemen - hoe ik dat heb aangepakt is iets waar ik nog steeds blij mee en trots op ben, en mede mogelijk gemaakt door de training.

Ik ben minder angstig en op zoek naar goedkeuring van mensen om me heen. Het mag allemaal wat rommeliger van mezelf, dit geeft wel vrijheid. Ik zie uitdagingen met meer plezier en gezonde(!) spanning tegemoet: zin om te werken en daarin nieuwe uitdagingen aan te gaan (zoals gidsen), en langzaamaan klaar om die scriptie en wat er daarna ook volgt bij de horens te vatten.

Beiden hartelijk dank voor het ontwerpen en geven van deze uitgebreide training en de begeleiding ernaast. Ik heb er veel van opgestoken en ben met plezier naar de trainingsdagen geweest en met het huiswerk aan de gang gegaan. Jullie hartelijke en persoonlijke, doch ook directe benadering vind ik bijzonder, en heeft me veel geholpen.

I.v.R.,
6 juli 2014

Uniek

Als ik kijk naar hoe ik me ontwikkeld heb in deze periode, ben ik tevreden: Ik toon veel meer emotie/gevoelens in gesprekken en ben veel opener geworden. Ofschoon ik nu nog in een moeilijke periode zit heb ik mij voorgenomen om meer te investeren in mijn eigen geluk en daar mijn kinderen ook bij te betrekken.

Het is uniek dat er tijdens de cursus een "omgeving" is ontstaan waarin kwetsbaarheid, gevoelens en emotie in een vertrouwde, veilige omgeving door alle deelnemers getoond werden. Ik heb dingen gedeeld die ik nog nooit eerder met anderen (naasten) heb gedeeld.

E. v.d. V.,
30 april 2014

Persoonlijke ontwikkeling

Dit wil ik nog opmerken: dat ik de laatste paar maanden gedurende de training qua persoonlijke ontwikkeling meer heb geleerd dan de laatste 10 jaar.

D. F., 13 februari 2013

Bedankt

Als ik kijk naar hoe ik me ontwikkeld heb in deze periode, ben ik wel (ZEER) tevreden. Op het vlak van persoonlijke groei wil ik beslist dit noemen:
1. ik heb heel veel berusting gevonden in wie ik ben en waar ik voor sta.
2. ik kan minderwaardige, negatieve gevoelens makkelijker loslaten. Ik ben geswitcht van ratio naar gevoel en dat brengt me iedere dag heel veel rust & geluk. Het blijft een proces waaraan ik dagelijks werk maar heb een hele stevige basis gekregen middels deze training.
3. ik voel me meer gegroeid, volwassen dan voorheen. Ik durf mezelf open te stellen waardoor ik een rijker mens ben geworden. Nu ik inzicht heb in mijn eigen krachten en valkuilen durf ik pas te laten zien wie ik ben, ik mag er zijn.

Ik vond het zo'n fijne training. Het voelt wel als een gemis dat het "afgelopen" is. Het gaf mij houvast, wetende dat ik er iedere bijeenkomst van zou leren, me een rijker mens mocht gaan voelen. Het heeft zoveel voor mij betekent en daar kan ik jullie niet genoeg voor bedanken.

N. K.,
16 december 2013

Bedankt

Zo op het einde van het jaar wil ik jullie nogmaals bedanken voor de assertiviteitstraining die ik dit voorjaar bij jullie gevolgd heb. Het heeft mijn leven echt veranderd, op meer manieren dan ik me vooraf voor mogelijk had gehouden.

Ik heb het idee dat ik me eindelijk aan het ontwikkelen ben op een manier die ik graag zelf wil. Ik durf nu meer en ik doe ook veel meer.

Door de training merk ik dat ik wat minder onzeker ben over mijn rol in een relatie en als de twijfel even toeslaat of ik begin te malen, dan kan ik mezelf weer vrij gemakkelijk 'herpakken', bijvoorbeeld door even in de reader te lezen of het geleerde uit de lessen erbij te halen.

Mochten jullie nog een training of cursus gaan organiseren die in het verlengde ligt van de assertiviteitstraining, dan hoor ik dat dus graag!

Tot die tijd ben ik druk bezig met jullie werk aan te bevelen bij anderen. Ik wens jullie een heel fijn uiteinde en een geweldig 2011!

R. d. H.,
26 december 2010

Interview met Hugo
"De diepte in, anders kom je niet verder"

Hugo (37) is er goed in om net te doen alsof alles lekker gaat. Hij heeft een vlotte babbel, doet het prima als salesmanager. Maar eigenlijk is hij heel erg onzeker, zegt hij. Hugo besloot 'de dingen eens serieus aan te pakken' en volgde de assertiviteitstraining: "Een aanrader voor iedereen die zich sterker wil voelen."

Heel eerlijk gezegd, vertelt Hugo, heeft hij faalangst. "Dat is niet heel groot, dramatisch of ernstig, helemaal niet. Maar ik cijfer mezelf te veel weg, en heb al snel het idee dat mensen over mij praten als ik er niet bij ben. Dat zijn lastige dingen. Ik vermijd situaties die ik lastig vind, loop weg voor de waarheid. Op mijn werk en in mijn relatie." Deze inzichten kwamen bovendrijven in de relatietherapiesessies die hij met zijn partner bij Conny deed. Of misschien wist hij het al wel langer, maar ja, dan stopte hij het weg. Maar nu begon Hugo zich af te vragen: waarom doe ik dat eigenlijk? Conny raadde hem aan om deel te nemen aan een assertiviteitstraining.

Ook zijn werkgever vond dat een goed idee. Het acteren dat Hugo zichzelf had aangeleerd, kwam hem in zijn vak als salesmanager goed van pas, maar had ook een keerzijde. Hugo: "Ik wist mijn onzekerheid altijd prima te maskeren door altijd vooraan te willen staan en veel te praten. In mijn vak is het handig om makkelijk te kunnen praten, maar een goede salesmanager luistert ook goed. Als je alleen maar praat, verkoop je weinig. Ik hoopte door de training wat zekerder van mezelf te worden, zodat ik dan wat meer kon gaan luisteren. Dat doe je door de dingen te laten zijn zoals ze zijn. Maar daar heb je wel wat innerlijke rust voor nodig."

Oefenen in eerlijkheid

"Tijdens de training ga je heel erg de diepte in. Je houdt jezelf actief een spiegel voor, door met je groep situaties te oefenen die je moeilijk vindt. Als je in de groep eerlijk bent en je kwetsbaar opstelt, dan blijkt dat daar goed op gereageerd wordt. Dan is de stap kleiner om dat ook in de praktijk anders te gaan doen." Wat de training je oplevert, valt of staat met je eigen inzet, onderstreept Hugo. "Op een gegeven moment kregen we de opdracht om onszelf te presenteren. Ik heb met dat soort dingen weinig moeite; ik vertel gemakkelijk een verhaal. Maar toen zei Peter: 'Dat is allemaal heel leuk, maar vertel nu eens even wat je hier komt halen? Wat is je grootste pijn? Waar wil je aan werken?' Ik liet niet het achterste van mijn tong zien. Dat voelen Conny en Peter feilloos aan. Als je wat aan je struikelblokken wilt doen, moet je echt de diepte in. Anders kom je niet tot de kern van de zaak en zit je er over twee maanden weer. Die eerlijkheid lucht ook extreem op. En daarna kun je er mee voort."

Omkijken, accepteren, en dan weer vooruit

Dat proces wordt heel goed begeleid, vindt Hugo. "Er wordt steeds gekeken: is dit het probleem waar het om draait, of zit er nog iets achter, nog iets onder? Dan blijkt dat zo'n patroon van onzekerheid en vluchten voor de werkelijkheid al te zijn ontstaan in je jeugd: dingen die je ouders tegen je zeggen, vriendjes waar je bij wil horen, angst voor pesten… In mijn omgeving was en is er altijd de druk om te presteren. Daardoor ben ik alles vaak net iets mooier gaan maken dan het in werkelijkheid was. De volgende stap is om te accepteren wat er is en hoe je nu bent, en dan te kijken: hoe nu verder?"

Beter in je vel

Zowel zakelijk als privé heeft de training Hugo geholpen. "Er zaten meer mensen in de groep die de training volgden om struikelblokken op hun werk aan te pakken. We oefenden ook met zakelijke presentaties. Doorgaans stap ik zo'n presentatie in met een opmerking als: "Ik vind het een eer dat u mij gevraagd hebt en vind het geweldig om hier nu te staan.' Sinds de training durf ik ook te benoemen dat ik het niet alleen leuk vind, maar ook best spannend. Het grappige is: daardoor verandert de sfeer meteen. Alle spanning is op slag weg. Zowel bij mezelf als bij de toehoorders."

Ook privé werkt de training duidelijk door, merkt Hugo. "In de therapie en in onze relatie zelf. En dat is toch uiteindelijk het allerbelangrijkste." Hugo en zijn vrouw maken nu regelmatig even tijd om echt met elkaar te praten. "Zonder afleiding, zonder tv. Gewoon aan elkaar vragen: 'Hoe voel je je? Wat irriteert je? Wat vind je fijn?' Dat werkt."

Het feit dat Hugo in de training merkte dat hij niet de enige is die met gevoelens van onzekerheid worstelt, heeft hem erg gesteund. "Ik ben positiever naar mezelf gaan kijken en wil nu alles aanpakken om hier verder mee te gaan. Deze training helpt je echt om je sterker te voelen. Ik zit een stuk beter in mijn vel."

Interview

Dit interview is van de hand van Annelies Roon van de Schrijverij in Haarlem. © Annelies Roon.

Interview met Jolijn
"Assertiviteit geeft een enorme kracht"

Beter voor jezelf leren opkomen. Dat was, kort samengevat, voor Jolijn (35) de reden om een assertiviteitstraining te gaan volgen. Ze is uitgesproken enthousiast over het effect ervan. "Het is nu een paar maanden geleden, maar de training heeft zich echt vastgezet. Ik blijf alert op de situaties die ik altijd lastig vond en het lukt nu om daar anders op te reageren."

Eigenlijk was er geen directe aanleiding om op zoek te gaan naar een psychologische training, eerder een stapeling van incidenten. Momenten waarop Jolijn geen adequate reactie paraat had, dichtklapte, en vervolgens boos bleef rondlopen. "Dat soort situaties kunnen zich op je werk voordoen, met je manager of met collega's, maar ook met vrienden of familie, of gewoon in je omgeving. Bij mij gaat het vaak om onverwachte opmerkingen die me raken. Daar heb ik dan niet direct een antwoord op en dat voel ik in mijn lijf. Dat blijft hangen. Dat is heel naar."

Als voorbeeld geeft Jolijn de geluidsoverlast die haar overbuurman veroorzaakt. "Ik woon in de stad en aan de overkant zit een winkel, waar ik nogal veel last van heb. Daar had ik die man al eens op aangesproken, maar dat hielp niet. Ik zag er als een berg tegenop om nóg een keer op hem af te stappen. Toen dacht ik ineens: 'Kom op zeg. Ik ben verdorie een vrouw van 55, ik sta vol in het leven, heb een fulltime baan. Waarom zou ik dit soort situaties niet op kunnen lossen?' Daar wilde ik echt vanaf. Ik wilde leren om niet meer zo te schrikken van onprettige situaties, maar te reageren vanuit mijn eigen gedachten en waarheid, zodat er een gesprek ontstaat waarmee de dingen opgelost kunnen worden." jolijn

Meteen een klik

Jolijns partner vond IDEE op internet en stimuleerde haar om contact te zoeken. "Hij is sterker dan ik. Hij zag waar ik mee worstelde en verwachtte dat een assertiviteitstraining me verder kon helpen. Daar had hij gelijk in." De ervaringsverhalen op de site van IDEE spraken Jolijn aan, net als de opzet van de training en de beschrijving en achtergrond van de trainers zelf. Tijdens het intakegesprek met Conny voelde Jolijn direct een klik. "Het klópte gewoon. En het is heerlijk om (verspreid over drie maanden) zes dagen lang bezig te zijn met iets wat je dwars zit. Dus uit de rol stappen van 'Verdorie, waarom overkomt me dit nou steeds?' en er echt wat aan doen."

Vanaf dag 1 was er een gevoel van vertrouwen en respect in de groep, vertelt Jolijn. "Iedereen stelde zich kwetsbaar op, inclusief Conny en Peter. "Hoe mooi is dat? In het dagelijks leven speelt iedereen toch vaak een soort rol." Dat gevoel van veiligheid is een voorwaarde om 'op een bepaald gevoelsniveau' te komen, realiseert Jolijn zich. "Door helemaal open te kunnen zijn, komen er ineens dingen bovendrijven, waar je soms al jaren niet meer aan gedacht had en die blijkbaar belangrijker zijn dan je besefte. Door over zichzelf te vertellen en over het gezin waar je uit komt, over je jeugd, merkte iedereen dat gedragspatronen die je in de weg zitten al heel vroeg in je leven ontstaan. Zo heb ik altijd een hekel gehad aan assertiviteit. 'Zo ben ik niet', dacht ik. Waarschijnlijk omdat ik thuis te horen kreeg: 'Dat soort gedrag, dat doen we hier niet.' Nu heb ik geleerd dat het niet meer dan normaal is om voor jezelf op te komen."

Leerzaam rollenspel

Vooral de een-op-een rollenspellen zijn Jolijn bijgebleven. "Je speelt een situatie na die je moeilijk vindt. Zo kreeg ik een frontale aanval te verwerken van Conny in een managersrol. Het voelde heel echt. Ze deed heel bot: BAM, vol erin. Mijn eerste reactie zou dan zijn om in de verdediging te schieten of dicht te klappen. Nu heb ik geoefend om rustig te blijven, helder na te denken en vooral de verbinding met de ander proberen te zoeken, zodat er een gesprek kan ontstaan. Zo van: 'Ik hoor wat je zegt en ik ga dat even laten bezinken. Maar weet wel dat ik het vooral heel belangrijk vind om goed met jou te kunnen samenwerken. Laten we zien of we daar samen een goede manier voor kunnen vinden."

Een grote stap

Ze is nog niet heel goed in dat soort reacties, bekent ze, maar dat werd hun al tijdens de training op het hart gedrukt: "Het is natuurlijk een proces om dergelijke patronen te doorbreken. Maar het lukt me al om dit in de praktijk toe te passen. En als dat op het moment zelf niet gaat, dan kom ik er een dag later op terug. Want dat mag ook en dat helpt mij enorm. Ik kan nu tegen mensen zegen: "Wat jij gisteren tegen mij zei, dat voelt voor mij heel vervelend." Dat lijkt een hele kleine stap, maar dat is voor mij heel groot. Ik merk ook dat mensen daardoor zachter en respectvoller met me omgaan. 'Wat goed dat je dat zegt', krijg ik vaak terug. 'Ik bedoelde dat helemaal niet zo.'"

Het is fantastisch om voor jezelf te leren opkomen, vindt Jolijn. "Dat geeft zó'n kracht! Assertiviteit heeft met veel meer te maken dan je misschien denkt. Dat wordt in deze training in een veilige omgeving en met respect aangeraakt. Het beeld dat ik van mezelf had, is bijgesteld en versterkt. Uit de feedback van mijn medecursisten bleek dat ze mij heel sterk vonden. Dat voelde ik zelf nooit helemaal zo. Maar nu realiseer ik me dat ik best wat anders naar mezelf mag kijken. Dat maakt me trots."

Interview

Dit interview is van de hand van Annelies Roon van de Schrijverij in Haarlem. © Annelies Roon.