Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent

Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent in leven, relaties of werk, ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij begeleiden mensen die problemen ervaren op het psycho-sociale vlak: het vlak van hoe het individu zich staande houdt in zijn of haar leven.

Concreet vertaald betekent dit dat we begeleiding bieden bij de volgende clusters van problemen:
- Problemen op het vlak van angst (faalangst, sociale angst, assertiviteit, levensangst)
- Relationele problemen (relaties, vervreemding ouders & kind, vervreemding van jezelf)
- Problemen op het vlak van agressie (macht, geweld, scheve relaties, onmacht)
- Problemen op het vlak van hoogbegaafdheid (jij en de anderen, insluiting/uitsluiting, werk, balans)
- Existentiële problemen (hoe verder met mijn leven, werk, vervreemding, uit de put, de balans)
- Verlies en rouw (verlies, rouw, ouder worden, dood)

Daarnaast bieden we ook werkgerelateerde coaching aan medewerkers van organisaties en bedrijven.

We helpen je je problemen op te lossen en opnieuw evenwicht in je leven te vinden. Het fijn te hebben met partner, kinderen, vrienden, familie en collegae.

We reiken hiertoe geen 'juiste sleutel' aan die 'gelukkig maakt'. Het is eerder zo dat we je begeleiden in hoe je omgaat met jezelf en je leven, en alles wat je daarin aan lastigs en moois tegenkomt.

We zetten samen op een rij hoe je je leven vorm geeft en waar je tegenaan loopt. Welke rollen je speelt en welke strategieën om te overleven je je eigen hebt gemaakt. Waar de interne verstrikkingen en onzekerheden zitten en welke misvattingen je koestert.

Je leert op een andere manier naar het leven te kijken en daarbij ook andere vaardigheden te ontwikkelen. Je leert vrede sluiten met wat was, is en wat je wilt.

Je kunt met zo goed als alles waar je op het psychische vlak tegenaan loopt bij ons terecht; we lopen gewoon een stukje met je mee.

Onze sites

www.idee-pmc.nl (algemeen)
www.hoogbegaafd-idee.nl (over hoogbegaafdheid)
www.relaties-idee.nl (relatietherapie ed.)
www.geweldlooscommuniceren.nl (relatieherstel)
www.agressie.idee-pmc.nl (rondom agressie) www.mensdingen.idee-pmc.nl (rondom mensdingen)

Existentiële therapie

De kern van onze aanpak is veelal existentiële therapie. Daarin kijk je naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf en geeft, en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat je van je leven kunt maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Een leven is immers maar ten dele maakbaar; je hebt je altijd óók te schikken naar wat er om je heen en mét je gebeurt. Of dat nu werkeloosheid is, een nare leidinggevende of een partner die weg wil en jou niet meer ziet staan, of het bestaan dat je als zinloos ervaart.

Het gaat daarbij niet zozeer om gelukkig zijn maar eerder dat je leert omgaan met wat op je pad komt en actie onderneemt zodat je verder kunt met je leven.

Existentiële therapie is gegrondvest op enkele fundamentele overwegingen uit de existentiële filosofie:

- Leven is eindig, onvoorspelbaar, nooit perfect, en in essentie zonder zin.
- Een leven zonder angst is niet mogelijk noch wenselijk; niemand is zonder existentiële angst.
- De mens is geen ding. Je identiteit, je leven en je wereld krijgen hun verschijningsvorm in de interactie met anderen en het andere. In de kern is leven daarom de wijze waarop je je verhoudt tot anderen en het andere.
- In je leven kom je tegenover tal van dilemma's te staan die je enkel door het maken van morele keuzes kunt oplossen. Dat is, je hebt de vrijheid om te kiezen maar je bent er ook toe veroordeeld.
- Door moed te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor je leven maak je angst hanteerbaar en je leven leefbaar.

[Meer over existentiële therapie]

Links

Info leven & zijn: Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Introvert vs extravert - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Het Patriarchaat - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Philip Larkin - Schopenhauer - Céline - Marcel Proust - Zingeving

Info persoonlijke problemen: Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Emotionele problemen - Verlies & rouw - Psychose - Eetproblemen - Twee werelden - Hoogbegaafdheid

Info therapie en dergelijke: Therapievormen - EMDR - Existentiële therapie - Gestalttherapie - RET - Schematherapie - Schrijftherapie - Transactionele Analyse - Over therapie - Denkfouten therapie - Geschiedenis therapie - De psychiatrie - Wie is van hout - Verhaeghe: Identiteit - DSM V Handboek

Tests: Assertiviteitstest - Introvert-extravert test - Relatietest

Begeleiding: Existentiële therapie - Boosheidstherapie - Relatietherapie - Relatieherstel ouder en kind - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - Bureau IDEE - Tarieven - Colofon

web
analytics