Evenwicht hervinden

Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent in leven, relaties of werk, ben je bij ons aan het juiste adres.

We helpen je je problemen op te lossen en opnieuw evenwicht in je leven te vinden. Het fijn te hebben met partner, kinderen, vrienden, familie en collegae.

We reiken hiertoe geen 'juiste sleutel' aan die 'gelukkig maakt'. Het is eerder zo dat we je begeleiden in hoe je omgaat met jezelf en je leven, en alles wat je daarin aan lastigs en moois tegenkomt.

Je kunt met zo goed als alles waar je op het psychische vlak tegenaan loopt bij ons terecht; we lopen gewoon een stukje met je mee.

Onze focus

Leven met anderen

Je bent uit mensen geboren en leeft tussen en met mensen. Dat geeft problemen. Dat je bijvoorbeeld relaties krampachtig vormgeeft of moeite hebt met communiceren. Dat je onzeker bent of sociale angst hebt. Dat je problemen ervaart in de samenwerking met anderen omdat je te rationeel handelt. Of wanneer trauma's van vroeger doorwerken in het nu.

Wij helpen je de manier waarop je je gedraagt en uit naar anderen te veranderen. En wel op een zodanige manier dat dat gedrag én beter bij je past én effectiever is, beter aansluit bij wat situaties en relaties vragen.

Levensfases

Elke levensfase kent zijn eigen problemen. Bijvoorbeeld de onzekerheid van de jong-volwassenheid wanneer je voor het eerst echt op eigen benen dient te staan. Of de levensfase rond het krijgen van je eerste kind, wanneer je als vrouw moeder wordt en sterk moet zijn om alles te krijgen zoals je het wilt hebben. Of de fase rond de veertig, wanneer de mid-life crisis op de loer ligt.

In de begeleiding zetten we samen op een rij hoe je je leven vorm geeft en waar je tegenaan loopt. Welke rollen je speelt en wat voor soort strategieën om te overleven je je eigen hebt gemaakt. Waar de interne verstrikkingen en onzekerheden zitten en welke misvattingen je koestert.

Je leert op een andere manier naar het leven te kijken en daarbij ook andere vaardigheden te ontwikkelen. Je leert vrede sluiten met wat was, is en wat je wilt. Je leert uit het hoofd te komen en beter te luisteren naar wat je wilt en wat je nodig hebt.

Verlies en rouw

Iedereen loopt krassen op en lijdt verliezen in het leven. Het overlijden van een dierbare, het verlies van een relatie of een baan. Contact met je kind verliezen. Teleurstellingen over jezelf, je dromen zien vervliegen. Ouder worden en je viriliteit of sensualiteit verliezen.

Een verlies ervaren geeft innerlijke verwarring. Ook kun je overspoeld worden door conflicterende gedachten en gevoelens zoals verdriet, boosheid, zelfverwijt en angst. Die gevoelens kunnen heel heftig zijn en raken aan een gevoel van leegte, somberheid en verlatenheid. Het overkomt ons allemaal, en allemaal moeten we daarna weer verder.

Existentiële zaken

Existentiële zaken betreffen die zaken die raken aan het leven en waar we allemaal mee worstelen. Zoals wie ben ik nou? Wat is mijn identiteit? Hoe word ik op een fijne manier ouder? Hoe geef ik richting aan mijn leven? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet alle kanten opwaai? Ik ben anders, hoe ga ik daar mee om? Wat zal mijn ziek-zijn mij brengen?

Existentiële therapie

In existentiële therapie kijk je naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf en geeft, en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat je van je leven kunt maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Een leven is immers maar ten dele maakbaar; je hebt je altijd óók te schikken naar wat er om je heen en mét je gebeurt. Of dat nu werkeloosheid is, een nare leidinggevende of een partner die weg wil en jou niet meer ziet staan.

Het gaat daarbij niet zozeer om gelukkig zijn maar eerder dat je leert omgaan met wat op je pad komt en actie onderneemt zodat je verder kunt met je leven.

[Meer over existentiële therapie]

Volgende pagina

Relatietherapie

Begeleiding

Existentiële therapie - Relatietherapie - Boosheidstherapie - Rondom werk

Menu

Mensdingen - Leven - Psychisch - Therapie ed. - Home - Begeleiding - Training - Tests - IDEE - Contact & zo