Existentiële zaken

Leren vrede te sluiten met het leven en dat leven vervolgens ook leven.


Een leven is maar ten dele maakbaar

Een leven is maar ten dele maakbaar; je hebt je altijd óók te schikken naar wat je toebedeeld wordt. Of dat nu werkeloosheid is, een nare leidinggevende of een partner die weg wil en jou niet meer ziet staan, of oorlog.

Het gaat daarbij niet zozeer om gelukkig zijn, wat de media en de zelfbenoemde goeroes ons ook aanpraten. Het gaat er om dat je leert omgaan met wat op je pad komt en tegelijkertijd zodanige actie onderneemt dat je verder kunt met je leven en dat wat je tegenkomt aan tegenslag en dergelijke, je leven niet meer beheerst.

In de kern gaat het in het leven om vrede te sluiten met het leven, om te rouwen en accepteren wat je krijgt en loslaten wat je niet krijgt; kortom, om dat leven voluit te leven.

Existentiële therapie

Existentiële therapie is een typisch Europese vorm van begeleiding die niet is opgebouwd rond stappenplannen en protocollen maar is afgeleid van filosofisch gedachtegoed van onder andere Sartre, Heidegger en Kierkegaard.

In existentiële therapie kijk je naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf en geeft, en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat je van je leven kunt maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Je leert over wie je bent en in de wereld staat, en over de interne conflicten die daarbij horen. Hoe je je verhoudt - denkt, voelt en doet - tot jezelf én je omgeving.

Bij welke problemen?

Existentiële therapie is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom verlies en rouw, identiteitsvorming, zingeving, ouder worden, werk en functie, en het leren omgaan met de vervelende kanten van jezelf.

Ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele skills en het omgaan met angsten, is het een krachtige therapievorm.

Voor cliënten die 'gehum' gewend zijn, kan het werken met een existentieel therapeut een bijzondere ervaring zijn. Die heeft een mening, een brede kijk op het leven, en gaat de dialoog aan.

[Meer over existentiële therapie]

Persoonlijk Leiderschap

Een training die past bij het zoeken en vinden van je weg in het leven is onze training Persoonlijk Leiderschap. In deze training komen allerlei existentiële problemen en thema's - en manieren hoe daarmee om te gaan - langs .

[Training Persoonlijk Leiderschap].

Interview met Gerard

"Bewuster leven is een kwestie van doen"

"Waarom neem je altijd dezelfde route van je werk naar huis?", vroeg Gerards vriendin hem eens. Of: "Waarom neem je altijd yoghurt bij je ontbijt?" Die vragen zetten hem aan het denken en hij ontdekte: "Ik leef vaak op de automatische piloot." Met dat inzicht ontstond het verlangen om bewuster te gaan leven. De Training Persoonlijk leiderschap hielp hem op weg.

[Interview]

Volgende pagina:

Onze begeleiding - Over de begeleiding een op een die wij bieden.

Nuttig

Onze begeleiding - Jij & de anderen - Boosheid & agressie - Levensfases - Verlies & rouw - Burnout & zo - Rondom werk - Existentiële zaken - Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies

Interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Psychose - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Interview met Gerard (47):
"Bewuster leven is een kwestie van doen"

"Waarom neem je altijd dezelfde route van je werk naar huis?", vroeg Gerards vriendin hem wel eens. Of: "Waarom neem je altijd yoghurt bij je ontbijt?" Die vragen zetten hem aan het denken en hij ontdekte: "Ik leef heel vaak op de automatische piloot." Met dat inzicht ontstond het verlangen om bewuster te gaan leven. De Training Persoonlijk leiderschap hielp hem op weg.

"In eerste instantie ontkende ik dat ik vaak dingen op dezelfde manier deed", vertelt Gerard. "Maar toen ik er op ging letten, zag ik dat het klopte wat mijn vriendin zei. In mijn werk als verzekeringsadviseur had ik daar helemaal geen last van. Sterker nog, het heeft z'n voordelen om gesprekken op een bepaalde manier op te bouwen. Die methodes heb ik me helemaal eigen gemaakt. Maar wat ik wel merkte, is dat ik me in direct contact met collega's wat moeilijk kon blootgeven. Gesprekken met hen bleven altijd aan de oppervlakte. Feitelijk ben ik een introverte man met een extravert beroep. Ik praat liever over een ander dan over mezelf; ik heb het liever over feiten dan over gevoelens." gerard

Toneelspelen

"In mijn vrije tijd speel ik toneel, bij een gezelschap. Diezelfde vaardigheid zette ik in om op mijn werk de rol te spelen van professionele verzekeringsadviseur. Dat werkte prima. Maar nu kreeg ik de behoefte om mezelf meer te leren kennen en te laten zien. Ik had behoefte aan bewustwording."

Tijdens het intakegesprek met Peter was deze het met hem eens dat aanhaken bij de training Persoonlijk Leiderschap een goed idee was. "Peter dacht dat deze training wel bij mij zou passen. De bijeenkomsten zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen in je eigen psyche, en vooral ook om patronen te doorbreken en te ontdekken wat je werkelijk wilt."

"De sfeer bij IDEE is goed en warm", vindt Gerard. "Daardoor durfde ik mezelf bloot te geven, zonder reserves. Het was voor mij heel belangrijk dat ook veel andere groepsleden tegen dezelfde problemen aan bleken te lopen: leven zonder er echt bij na te denken, vergeten te genieten. Dat stukje herkenning gaf mij veel rust en vertrouwen."

Handige handvatten

Verschillende methodieken die Gerard kreeg aangereikt, raakten bij hem een snaar: "De logische niveaus van Bateson lieten me zien dat ik met mijn routinematige gedrag en reacties vaak het tegenovergestelde bereikte van wat ik feitelijk wilde. Ik wil bijvoorbeeld iemand zijn die aandacht heeft voor de ander. Maar als ik thuiskwam van mijn werk, begon ik vaak hele verhalen te vertellen over mijn dag, waarbij ik mijn vriendin nauwelijks de kans gaf om daar op te reageren. Of ik liet haar vertellen, maar reageerde daar zelf nauwelijks op."

De benaderinswijzen en oefeningen vond hij prettig toegankelijk. "Wat mij aanspreekt, is dat deze benaderingswijzen allemaal niet zo moeilijk zijn. Het zijn feitelijk simpele manieren om bewuster te leven. Door balans te brengen in verschillende aspecten van je leven, zul je veel eerder een gevoel van geluk ervaren. Ik probeer daar nu beter op te letten. Tot nu toe ging ik wat vaak voorbij aan zingeving. Het levert een meer compleet gevoel op om daar oog voor te krijgen."

Gerard wil zichzelf meer laten zien met behulp van de andere aanpak waarmee hij heeft kennisgemaakt. "Ik probeer nu elke dag even de tijd te nemen om na te denken over mijn dag. Wat heb ik allemaal gedaan en hoe ging dat? Waar ben ik tevreden over; wat had ik anders kunnen doen? Waar heb ik me boos over gemaakt? En laat ik dat nu zo, of ga ik er wat aan veranderen? Dat soort vragen geven richting. Nu is het een kwestie van doen. En van volhouden."

Interview

Dit interview is van de hand van Annelies Roon van de Schrijverij in Haarlem. © Annelies Roon.