Vrede sluiten

Een leven is maar ten dele maakbaar; je hebt je altijd óók te schikken naar wat je gegeven wordt. Of dat nu oorlog is, werkeloosheid, een nare leidinggevende of een partner die weg wil en jou niet meer ziet staan.

Het gaat er om dat je daarmee leert omgaan en tegelijkertijd zodanige actie onderneemt dat dit je leven niet meer volkomen beheerst en je verder kunt.

Dit geldt in feite voor alles wat je meemaakt, van niet voor jezelf kunnen opkomen tot ongewenst moeder zijn of werkeloos worden. Het gaat niet om gelukkig zijn maar om vrede sluiten met het leven en dat leven vervolgens leven.

Existentiële therapie

Existentiële therapie is een typisch Europese vorm van begeleiding die niet is opgebouwd rond stappenplannen en protocollen, maar is afgeleid van filosofisch gedachtegoed van onder andere Sartre en Heidegger.

In existentiële therapie kijk je naar jouw bestaan, hoe je daar vorm aan gaf en geeft, en kúnt geven in de toekomst. Je leert wat je van je leven kunt maken op een manier die recht doet aan hoe je in elkaar steekt.

Je leert over wie je bent en in de wereld staat, en over de interne conflicten die daarbij horen. Hoe je je verhoudt - denkt, voelt en doet - tot jezelf én je omgeving.

Bij welke problemen?

Existentiële therapie is bij uitstek geschikt voor vraagstukken rondom verlies en rouw, identiteitsvorming, zingeving, ouder worden, werk en functie, en het leren omgaan met de vervelende kanten van jezelf.

Ook op het vlak van het verwerven van een breed zelfinzicht, relationele skills en het omgaan met angsten, is het een zeer krachtige therapievorm.

Voor cliënten die 'gehum' gewend zijn, kan het werken met een existentieel therapeut een bijzondere ervaring zijn. Een existentieel therapeut is heeft een mening, een brede kijk op het leven, en gaat de dialoog aan.

[Meer over existentiële therapie]

Ik ga kijken waarin jij bent opgegroeid

Een man rond de 40 die zijn draai in het leven even niet wist te vinden.

[Meer]