Jij en de anderen

Je op je gemak voelen met anderen en daarbij de plek innemen die je past.


Mens tussen de mensen

Je bent uit mensen geboren en leeft tussen en met mensen; je bent een individu maar maakt ook deel uit van talloze groepen. Dat levert een spanningsveld op waarin je makkelijk tegen problemen kunt aanlopen.

Dat je bijvoorbeeld je relaties krampachtig vormgeeft of moeite hebt met begrenzen of communiceren. Dat je onzeker bent of verlegen, of sociale angst hebt. Dat je problemen ervaart in het samenwerken omdat je te rationeel handelt, of dat trauma's van vroeger maar blijven doorzeuren.

Relaties balanceren

Wij helpen je de manier waarop je je manifesteert en uit naar anderen opnieuw vorm te geven. Aan de ene kant opdat die manier van uiten beter bij je past, aan de andere kant opdat die manier ook effectiever is en beter aansluit bij wat situaties en relaties op dat moment vragen.

Om je gedrag opnieuw vorm te geven is het nodig dat je leert hoe communicatie en interactie werken. Wat die termen inhouden en wat jij nou precies doet naar die ander of anderen, en hoe dat dan anders kan.

Tegelijkertijd kijken we ook samen met jou naar hoe dat nou zo gekomen is dat je dit gedrag vertoont. Hoe je dat zo hebt kunnen ontwikkelen vroeger, en welke pijn en angst daaronder zitten. Want alle gedrag is deels nature maar zeker ook nurture: je hebt het jezelf aangeleerd.

Aangeleerd gedrag

Als je bijvoorbeeld niet assertief bent in je gedrag heb je, ook al ben je van nature wat schuchter, je afgeleerd voor jezelf op te komen.

Vermoedelijk leerde je dat af in je jeugd. Vriendelijk zijn en geen ruzie maken leverde je misschien een knuffel van je moeder op. Beleefd zijn tegen je vader en je verdriet wegslikken, voorkwam wellicht dat je een tik of snauw kreeg. Je mond houden en wegkijken terwijl je gepest werd voorkwam dat je nog heftiger gepest werd.

Je leerde je aan te passen en minder op te vallen tussen 'de anderen' en omdat je jaren op dit gedrag 'kon oefenen' werd het tot een patroon dat je inzet zogauw een situatie die op vroeger lijkt zich voordoet.

Ditzelfde verhaal maar dan anders gaat natuurlijk ook op voor iemand die vaak boos is naar anderen, of worstelt met polair gedrag of traumata.

Trainingen

Wij bieden een tweetal trainingen aan die goed aansluiten hierbij: onze assertiviteitstraining en de boosheidstraining. Terwijl je in de begeleiding een op een waar je tegenaan loopt op een rijtje kunt zetten en emotionele ballast kunt kwijtraken, kun je het gewenste gedrag in een groep goed oefenen.

[Assertiviteitstraining].

[Boosheidstraining].

Daarnaast bieden we ook de training persoonlijk leiderschap aan, het vervolg op deze trainingen.

[Cursus Persoonlijk Leiderschap]
sofie

Interview met Sofie

"Dat vreselijke zenuwachtige gedoe van mezelf"

Veel mensen denken bij het woord 'assertiviteitstraining' aan een cursus 'nee' zeggen. Sofie (32) dacht dat ook. "Een assertiviteitstraining? Ik? Ik kan best 'nee' zeggen", dacht ze nog. Tot op de dag van vandaag heeft ze geen moment spijt gehad dat ze de training toch gedaan heeft.

"Aanvankelijk kwam ik via een vriendin bij Conny, voor persoonlijke gesprekken", vertelt Sofie (33). "Ik zat niet lekker in mijn vel, maar het was me niet helder wat er nou precies aan de hand was.

[Interview]

Volgende pagina:

Boosheidstraining - Leren omgaan met eigen boosheid en je positiever naar te anderen gedragen.

Nuttig

Onze begeleiding - Jij & de anderen - Boosheid & agressie - Levensfases - Verlies & rouw - Burnout & zo - Rondom werk - Existentiële zaken - Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies

Interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Psychose - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden

Interview met Sofie (32)
"Dat vreselijke zenuwachtige gedoe van mezelf"

Veel mensen denken bij het woord 'assertiviteitstraining' aan een cursus 'nee' zeggen. Sofie dacht dat ook. "Een assertiviteitstraining? Ik? Ik kan best 'nee' zeggen", dacht ze nog. Tot op de dag van vandaag heeft ze geen moment spijt gehad dat ze de training toch gedaan heeft.

"Aanvankelijk kwam ik via een vriendin bij Conny, voor persoonlijke gesprekken", vertelt Sofie (33). "Ik zat niet lekker in mijn vel, maar het was me niet helder wat er nou precies aan de hand was. Na een paar gesprekken raadde Conny mij aan om de assertiviteitstraining te volgen. Ik moest me wel even over mijn vooroordeel heen zetten, maar Conny wist me te overtuigen dat assertiviteit een veel breder begrip is dan vaak wordt gedacht. Het gaat om het herkennen van je eigen emoties en het aangeven van je grenzen."

"We gingen in eerste instantie aan de slag met het in kaart brengen van je eigen beperkende overtuigingen. Die bleken voor mij vooral te maken te hebben met het werkwoord 'moeten'. Ik moest perfect zijn; ik moest aardig gevonden worden. Ik stond met trillende benen in het rollenspel, want ik moest natuurlijk een goede beurt maken; ik mocht niet afgaan. De bewustwording van zulke denkpatronen bij jezelf is heel belangrijk. Door te werken met mappen met oefeningen rond verschillende thema's, leer je herkennen wat jou triggert." sofie

Veilig klinkt zo wollig, maar dat was het wel.

"Tijdens de training word je al heel snel heel persoonlijk. Terwijl je niemand kent in de groep! Ik verbaasde me erover dat ik daar zo gemakkelijk in mee kon gaan. Normaal gesproken ben ik heel privé, zeg maar. Dit was een heel gemengde groep van ongeveer tien personen. De jongste was achttien, de oudste in de zestig. We werkten een aantal volle dagen samen, en later was er een terugkomdag. Ik heb de bijeenkomsten als heel prettig ervaren. 'Veilig' is zo'n wollig woord, maar het was wel zo."

"Wat ik ook erg verhelderend vond, was het werken met 'maskers': hoe stel je je naar anderen op? Hoe zien anderen jou? Ik weet dat het mijn terugval is om me arrogant en koud op te stellen. Ik heb een tijd gedacht dat dat bij me paste, maar ik merkte tijdens de training al snel dat ik me van binnen helemaal niet zo voel. Ik mocht van mezelf nooit zwak zijn, maar dat bleek bij anderen heel onecht over te komen. Ik leerde dat 'lief' niet hetzelfde is als 'zwak'. Dat vind ik een heel waardevol inzicht."

"Toen ik de assertiviteitstraining had afgerond, hadden Conny en Peter een pilot met de training Persoonlijk Leiderschap. Ze vroegen me of ik mee wilde doen en dat heb ik gedaan. Ik moet bekennen dat ik de assertiviteitstraining makkelijker uit te leggen vind. Ik ben tijdens deze training vooral verder gegaan met de thema's waar ik tijdens de assertiviteitstraining mee aan de gang was gegaan."

Meer ruimte en rust

"Het gaat nu een stuk beter met me. Soms heb ik nog een één-op-één gesprek met Conny, bij wijze van 'onderhoud'. Ik heb meer rust gekregen, meer ruimte; ik ben veel meer ontspannen. Dat krijg je ook terug; zowel op mijn werk als in mijn relatie. Ik ben een leukere vriendin geworden voor mijn partner. Sterker nog: hij is nu ook heel hard met zichzelf bezig. Hij heeft me van het begin af aan gesteund bij de training. Zelf worstelde hij al een tijd met een burnout en nu heeft hij ook stappen gezet om daar aan te werken."

"Het grappige is: ik zie nu dat er zó veel mensen zijn die baat kunnen hebben bij een training als deze. Je leert er naar jezelf kijken en het beste voor jezelf willen. Als ik nu terugkijk op hoe ik voor de training was, zou ik mezelf niet meer kunnen verdragen. Al dat zenuwachtige gedoe om niks!"

"Conny en Peter hebben de training geweldig begeleid, vind ik. Ze wisten allebei bepaalde punten zó te benoemen dat je ze niet als iets negatiefs ervoer. Ze zorgen er echt voor dat je de diepte in gaat. Tenminste, wanneer je daar klaar voor bent. Ook dat voelden ze allebei goed aan, merkte ik. En aan Conny is een actrice verloren gegaan: als zij tegenover je zit in een rollenspel, zit er echt iemand anders. We hebben soms ook vreselijk gelachen. Dat is heel belangrijk in een traject als dit: dat je ook de humor in gaat zien van je eigen gedoe."

Interview

Dit interview is van de hand van Annelies Roon van de Schrijverij in Haarlem. © Annelies Roon.