Persoonlijk Traject

Het Persoonlijk Traject is er voor diegenen die anders willen omgaan met terugkerende patronen en persoonlijke thematiek en willen onderzoeken hoe zij hun leven beter kunnen sturen en meer inhoud kunnen geven.

In het traject blijven we dicht bij wat er nu in je bestaan speelt, zowel privé alsmede in je relaties en werk. We helpen je om je kennis over jezelf te verdiepen en je persoonlijkheid en identiteit, inclusief je waarden en normen, robuuster vorm te geven.

We besteden aandacht aan je emotionele binnenwereld en wat je verder in huis hebt. We helpen je je denkwereld te verruimen en losser te komen van wat je denkt dat hoort en moet. Je leert vrijer worden van je emoties en gaat makkelijker om met wat je in je leven tegenkomt.

Het Persoonlijk Traject laat zich het best vergelijken met een reis naar je diepste verlangens, kwaliteiten en eigenaardigheden - wie ben ik nou?

Voor wie

Het Persoonlijk Traject is er voor iedereen die een verdiepingsslag wil maken met betrekking tot de problemen, persoonlijke thema's en overige levensvragen die hij in het hier en nu, in deze levensfase, tegenkomt, en die dat mede samen met anderen wil doorwerken.

Werkwijze

Het traject bestaat uit onze Training Persoonlijk Leiderschap ingebed in een traject van tien sessies persoonlijke begeleiding.

De Training Persoonlijk Leiderschap is een gelaagde groepstraining waarin de persoon in al zijn schakeringen aan bod komt.

In de begeleiding daaromheen brengen we samen focus aan, diepen we thematiek verder uit, en kijken we naar hoe je omgaat met wat daarbij op je afkomt. Kortom, we houden je scherp en zetten samen de puntjes op de i.

Praktische informatie

Het traject begint met een intakegesprek. Daarna werk je in overleg met je begeleider uit wat voor jou de insteek zal zijn in het traject, en waar je specifiek je aandacht op wilt richten.

In de gesprekken vooraf en tijdens de training werk je uit wat aan thematiek naar voren komt en wat jij en je begeleider nodig vinden om te bespreken. Verder houd je gedurende de training nauw contact met je begeleider.

Dit traject is op HBO/HBO+/WO niveau. Je begeleiders zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman.

Het traject

Doel: negen maanden werken aan jezelf. Onderzoeken wie je bent en beter omgaan met eigen thematiek; relaties en werk beter sturen; je leven meer inhoud en richting geven.

Duur: 9 maanden.
Begindata: juni tm oktober.

[Opgeven]

Tarieven