Persoonlijke ontwikkeltrainingen

Wij bieden persoonlijke ontwikkeltrainingen in een groep. Het zijn gelaagde trainingen die zijn toegesneden op wat elk van de deelnemers nodig heeft, daarbij rekening houdend met ieders bagage en achtergrond.

De trainingen

Assertiviteitstraining (en meer)

Onze al jaren lopende Assertiviteitstraining is gericht op het aanleren van assertief gedrag in de brede zin van het woord: je relaties met anderen open, assertief en kwetsbaar vormgeven.

Krijgen wat je wilt, 'nee'-zeggen en je collega of partner vertellen waar het op staat. Emotioneel intelligent handelen en uit je boosheid blijven. Jezelf duidelijk en assertief kunnen uiten en neerzetten. Ruimte innemen.

Als je daarbij zicht krijgt op hoe je in elkaar steekt en waar je mee worstelt, is dat prettig en handig. Want zo kun je makkelijker richting geven aan wat je wilt in het leven.

[Assertiviteitstraining - en meer]

Persoonlijk Leiderschap

Wie ben ik, waar kom ik vandaan en ga ik heen? Kort gezegd reikt de training Persoonlijk Leiderschap je het antwoord op die vragen aan - levenskunst in brede zin.

Inzicht en kennis over jezelf. Voor jezelf de mogelijkheid creëren om te veranderen en een andere richting aan je leven te geven, relaties anders neer te zetten en je werk zodanig vorm te geven dat het beter bij je past.

De training is het vervolg op onze assertiviteitstraining maar staat ook open voor diegenen die op een andere manier vergelijkbare kennis hebben verworven. Het is een mix van verdieping, praktische filosofie en doen.

[Persoonlijk Leiderschap]

Persoonlijk Traject

Het Persoonlijk Traject is er voor iedereen die een verdiepingsslag wil maken met betrekking tot de problemen, persoonlijke thema's en overige levensvragen die hij in het hier en nu, in deze levensfase, tegenkomt, en die dat mede samen met anderen wil doorwerken.

Het Persoonlijk Traject laat zich het best vergelijken met een reis naar je diepste verlangens, kwaliteiten en eigenaardigheden - wie ben ik nou? Onze twee toptrainingen samengepakt en ingebed in een traject persoonlijke begeleiding.

[Persoonlijk Traject]

Onze filosofie en wat te halen

Opdrachtgevers oa:

Kijk hier voor meer opdrachtgevers.

Werken in groepen

Aan jezelf werken in een groep is een krachtige manier om te leren. Je leert van elkaar, verwerft zelfinzicht, krijgt feedback, ziet hoe anderen het doen, en verdiept je gedrag en vaardigheden.

De groepen zijn klein, de aanpak is persoonlijk, privacy staat voorop en discretie is verzekerd.

Agenda

[Agenda]

Over de Assertiviteitstraining

[Interview Peter Spelbos]