Persoonlijke ontwikkeltrainingen

Wij bieden groepstrainingen die gericht zijn op verandering van het eigen gedrag in relatie tot anderen. Het zijn gelaagde trainingen die toegesneden zijn op wat elke deelnemer op verschillende vlakken nodig heeft.

Aan jezelf in een groep werken is een uitermate krachtige manier om te leren. In een groep wordt de interactie tussen jou en anderen snel duidelijk; je ervaart direct het effect van wat jij doet en hoe vervolgens anderen op jou reageren.

Je leert van elkaar, verwerft zelfinzicht, krijgt feedback, ziet hoe anderen het doen, en verdiept je gedrag en vaardigheden. Theorie is daarbij belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

De training De Kunst van Verbinden wordt online gegeven, de andere trainingen zijn bedoeld voor teams binnen organisaties en bedrijven.

Onze trainingen

Team Coaching

De trainer maakt in overleg met de opdrachtgever en op basis van een ontwikkelplan en persoonlijke gesprekken met de groepsleden, een coachingsplan voor de groep dat in enkele dagen middels training en gesprekken wordt doorlopen.

Deze groepscoaching/training is ontwikkeld voor kleinere groepen binnen organisaties die enigszins de weg kwijt zijn of waar in de groep de groepsdynamiek niet prettig meer is.

Na afloop van het traject heeft de groep als geheel beter zicht op haar taken en interne dynamiek, en problemen en uitdagingen die daarmee samenhangen. Groepsleden zijn aanspreekbaar op hun gedrag en kunnen makkelijker schakelen.

[Team Coaching]

De Kunst van Verbinden

Wij mensen zijn kuddedieren en willen er graag bijhoren. Dat gevoel krijgen we als we ons verbonden weten met een ander, dan voelen we ons geborgen en gesteund. En als we ons geborgen en gesteund voelen, helpt ons dat door het leven.

In deze training van drie dagen leer je je te laten zien en horen zodat je verbinding met anderen vorm kunt geven én op een prettige manier kunt sturen.

[De Kunst van Verbinden]

Asserief Connecten

Onze al jaren lopende training Assertief Connecten (sinds 2003) is gericht op het aanleren van assertief gedrag in de brede zin van het woord: je relaties met anderen open, assertief en kwetsbaar vormgeven.

De training is ontwikkeld voor diegenen die moeite hebben zich in hun relaties, op hun werk of naar anderen assertief te uiten, grenzen te trekken of zich kwetsbaar op te stellen.

Voor groepen binnen afdelingen die onderling en naar buiten toe minder assertief zijn.

[Assertief Connecten]

Persoonlijk Leiderschap

Wie ben ik, waar kom ik vandaan en ga ik heen? Kort gezegd reikt de training Persoonlijk Leiderschap je het antwoord op die vragen aan. Het gaat hierbij over levenskunst in de brede zin van het woord.

Inzicht en kennis over jezelf. Voor jezelf de mogelijkheid creëren om te veranderen en een andere richting aan je leven te geven, relaties anders neer te zetten en je werk zodanig vorm te geven dat het beter bij je past.

Bedoeld voor groepen professionals binnen organisaties en bedrijven die verdieping zoeken op persoonlijk en professioneel vlak.

[Persoonlijk Leiderschap]

Opdrachtgevers onder meer:

Mensen veranderen niet plotsklaps

Mensen veranderen niet plotsklaps omdat ze het licht gezien hebben, dat is kul, mensen doorlopen een proces van verandering dat om te slagen aandacht en toewijding vraagt, en vaak veel tijd vergt.

De reden hiervoor is dat het zelden enkel om de inzichten en het losmaken van de oude emotionele verstrikkingen gaat. Uiteindelijk moet dat alles immers vertaald worden naar ander gedrag in het hier en nu. En dát is nog niet zo eenvoudig.

Zo kan bijvoorbeeld in therapie iemand wel tot het inzicht komen dat hij op zijn werk meer moet begrenzen maar daarmee heeft hij nog geen bijhorend nieuw gedrag onder de knie, laat staan dat hij dit automatisch kan inzetten.

Een goede training is daarom een persoonsgerichte groepstraining met een gelaagde aanpak waarbij steeds op het juiste moment iets wordt aangeboden. Of dat nu een inzicht, een emotionele ervaring of nieuw gedrag is. Ook moet dat wat de deelnemer meekrijgt, kunnen bezinken; een quick fix is niet mogelijk.

Volgende pagina

Team Coaching

Training

Overzicht trainingen - Team Coaching - De Kunst van Verbinden - Assertief Connecten - Persoonlijk Leiderschap

Menu

Home - Mensdingen - Leven - Psychisch - Agressie - Therapie ed. - Begeleiding - Werk - Training - Tests - IDEE - Contact & zo