Onze filosofie

Onze denkbeelden over hoe begeleiding een op een en groepstraining elkaar aanvullen.


Mensen veranderen niet plotsklaps

Mensen veranderen niet plotsklaps omdat ze het licht gezien hebben, dat is kul, mensen doorlopen een proces van verandering.

Een proces van verandering dat om te slagen aandacht en toewijding vraagt, en vaak veel tijd vergt.

De reden hiervoor is dat het zelden enkel om de inzichten en het losmaken van de oude emotionele verstrikkingen gaat. Uiteindelijk moet dat alles immers vertaald worden naar ander gedrag in het hier en nu. En dát is nog niet zo eenvoudig.

Zo kan bijvoorbeeld in therapie iemand wel tot het inzicht komen dat hij op zijn werk meer moet begrenzen maar daarmee heeft hij nog geen bijhorend nieuw gedrag onder de knie, laat staan dat hij dit automatisch kan inzetten.

Groepstraining

Vanuit dat besef bieden wij in het verlengde van onze therapie & coaching ook groepstraining aan zodat op harmonieuze wijze opgedane inzichten vertaald kunnen worden naar ander, effectiever gedrag.

Kort gezegd: in begeleiding werken we met de cliënt vooral aan zijn persoonlijke thematiek, zoals interne worstelingen, traumata, angsten en onzekerheden, verdriet en boosheid, verwrongen zelfbeelden, terwijl we in de trainingen dit alles vertalen naar toepasbaar gedrag.

Een goede training

Een goede training moet ons inziens continu aansluiten bij de persoonlijke thematiek van de deelnemer, anders wordt het gewoon een zak vol aangeleerde kunstjes die elke verankering in de persoon missen.

Een goede training is daarom een persoonsgerichte groepstraining met een gelaagde aanpak waarbij steeds op het juiste moment iets wordt aangeboden. Of dat nu een inzicht, een emotionele ervaring of nieuw gedrag is.

Ook moet dat wat de deelnemer meekrijgt, kunnen bezinken; een quick fix is niet mogelijk. Hoe langer de training duurt en des te vaker het nieuwe gedrag geoefend wordt, des te beter het resultaat zal beklijven.

Integrale aanpak

Het besef dat het belangrijk is om alles wat er bijhoort in één huis te kunnen bieden, is met de jaren gegroeid.

Consequentie hiervan was ook dat we over de jaren heen steeds meer aandacht zijn gaan geven aan het persoonlijke proces in de trainingen, en de trainingen nog meer als aanvullend zijn gaan zien aan de begeleiding een op een.

Hoewel we nergens onze filosofie zo expliciet vermelden als op deze webpagina, weten elk jaar meer mensen die zo'n integrale aanpak op prijs stellen, ons te vinden. En dat doet ons uiteraard deugd.

Met je mee lopen

Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent in leven of werk, helpen wij je je problemen op te lossen en ermee leren omgaan. We lopen een stukje met je mee.

Wij zijn Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut, trainer en coach. Wij begeleiden mensen op het mentale vlak, al vele jaren.

[Meer over ons]

Volgende pagina:

Overzicht trainingen - Overzicht van de trainingen die we bij IDEE aanbieden.

Nuttig

Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Modern Geweldloos Communiceren - Partner boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap - Onze begeleiding - Jij & de anderen - Boosheid & agressie - Levensfases - Verlies & rouw - Burnout & zo - Rondom werk - Existentiële zaken - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies

Interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Psychose - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden