Bureau IDEE

Over de ins en outs van Psychologisch Bureau IDEE.


Psychologisch Bureau IDEE

Bureau IDEE is een klein bureau in Haarlem dat mensen op het mentale en psychische vlak begeleidt.

Het bureau wordt gevormd door Peter Spelbos en Conny Heuvelman, beiden therapeut, trainer en coach. Het bureau werd in 2002 gestart door Peter Spelbos.

Wanneer je het even niet meer weet of vastgelopen bent in leven, relaties of werk, helpen wij je je problemen op te lossen en ermee leren omgaan. We lopen een stukje met je mee in je leven.

IDEE is er voor iedereen die écht aan zichzelf wil werken. Onze filosofie daarbij is dat je in dat proces zoveel mogelijk zelf doet en wij je helpen jezelf te helpen.

We zoeken de dialoog, zijn down-to-earth en pragmatisch en bieden een helpende hand binnen een veilige bedding.

Het woord idee is verwant aan identiteit, in beide woorden zit id, wat ik betekent. Door het verwerven van inzicht en het oplossen van problemen geef je mede vorm aan je identiteit.

Onze cliënten komen uit heel Nederland en van daarbuiten. Het niveau is van HBO/HBO+ tot WO/WO+ en we hebben ruime ervaring in het werken met bijzondere mensen.

Technieken die we gebruiken in onze gesprekken en trainingen zijn onder meer coaching, counseling, praten, groepswerk, werken met delen, transactionele analyse, cognitieve gedragstherapie, actieve imaginatie, gestalttherapie, existentiële therapie, emdr, eft, rationeel-emotieve therapie, hypnotherapie en systemisch werken.

We hechten sterk aan privacy en discretie en houden niet van bureaucratie. We zijn niet verbonden aan enig centrum of instelling, overleggen niet over uw problemen met collega's, en houden ook geen dossiers voor verzekeraars aan.

Werkvelden

We focussen op drie werkvelden: Leven en Relaties, Werk, en Training.

Leven & Relaties

Binnen dit werkveld richten we ons op hoe mensen op het psychische vlak anders, beter, kunnen omgaan met zichzelf, anderen, en de wereld om hen heen.

Thema's waar we ons mee bezig houden zijn onder meer: staan voor jezelf, minder agressief zijn, samenwerken, (liefdes-)relaties vormgeven, existentiële zaken, beter communiceren, identiteitsontwikkeling, omgaan met begaafdheden.

[Begeleiding 1:1]
[Relatiebegeleiding]

Werk

Binnen de context van werk richten we ons min of meer op dezelfde thema's als we dat bij het werkveld Persoon & Relatie doen.

Samen ruimen we de blokkades op die je beletten optimaal te functioneren én helpen we je de eigen kwaliteiten en vaardigheden verder te ontwikkelen, waaronder je communicatieve en assertieve vaardigehden.

[Werkbegeleiding]

Training

Primair zijn onze trainingen gericht op verandering van gedrag bij de deelnemers, in het bijzonder diens of haar communicatieve vaardigheden.

Ze zijn aanvullend aan de begeleiding 1 op 1 en hebben dezelfde focus: de ontwikkeling van de gehele persoon, in gedrag en geest. De trainingen zijn gelaagd van opzet, zijn uitermate praktisch ingestoken en hebben een degelijke theoretische basis.

[Training]


Contact & zo

Contactinfo - Agenda - Tarieven - Welkom bij IDEE - Bureau IDEE - Spelbos & Heuvelman - Emagazine IDEE - Inhoudsopgave - Zoeken - Colofon