Leven is levenskunst

Leven is je leven leven met alle beperkingen en mogelijkheden die daarbij horen.

Tegenslag en nare zaken ervaren, maar ook fijne en gelukkige. Problemen aangaan en oplossen, in jezelf en tussen jou en anderen. Leven is levenskunst. Tenminste, als je dat wilt.

In dit deel van de site vind je allerlei artikelen over relaties, agressie, het leven en nog wat. In de loop der jaren geschreven om inzicht te verschaffen en handvatten te bieden.

Veel plezier met lezen,
Peter Spelbos

Over relaties

In liefdesrelaties geef je je over aan elkaar, trek je samen op en behoed je elkaar voor gevaar en de nare kanten aan het leven.

In een liefdesrelatie is er nabijheid, veiligheid, geborgenheid, verbondenheid en gehechtheid, intimiteit, liefde, seksualiteit, en de emoties en gevoelens die daarmee gepaard gaan. alexej von jawlensky

Dit alles is er, dat wil zeggen, je hoeft er niet om te vragen. En mocht dat eens wel nodig zijn, dan is dat geen enkel probleem.

Een liefdesrelatie is nooit statisch. Het is naast nemen ook accepteren en geven. Kijken hoe het er bij die ander voor staat en dan je eigen gedrag en gevoelens daarop afstemmen, of juist open en bloot inbrengen.

[Over Relaties]

Leven & identiteit

Voor het leven gebruik ik soms de metafoor van het kind op het strand. Ze maakt iets nieuws op de grens van verschillende werelden. De ene keer een kasteel, de andere keer een rivier.

Alles om te bouwen is er. Wat het tot iets maakt is de fantasie en het doen van het kind. Meer heeft ze niet nodig: zand, water, lucht, zon, een schepje en emmertje, en zichzelf.

[Leven & identiteit]

Psychische zaken

Soms lijkt het of je een probleem hebt dat groter is dan jezelf. Bijvoorbeeld, dat je je altijd zo verschrikkelijk onzeker voelt. Of dat je gejaagd wordt door herinneringen. Of dat je iemand zo diep haat dat je er misselijk van wordt.

Iedereen ervaart in zijn leven geregeld psychische klachten en problemen en moet, op straffe van ziek worden, antwoorden vinden die hem dan rust verschaffen.

Je ervaart ze in je bestaan en in de omgang met anderen. Ze hangen samen met de pijn en onrechtvaardigheid van het leven. En natuurlijk met hoe je een leven vorm geeft.

[Psychische zaken]

Interviews met cliënten

Binnen IDEE hebben we vorig jaar het plan opgevat cliënten te interviewen. Niet precies over hoe de begeleiding is verlopen, maar meer over de cliënt als persoon.

Wat is het wat hem voortdrijft? Wat zijn zijn dromen en decepties? Hoe staat hij in het leven?

Een on-going project.

[Interviews cliënten]

Boosheid & agressie

De problematiek rondom agressie en boosheid is niet de makkelijkste, evenmin als de begeleiding van personen met problemen op dit vlak.

De reden daarvoor is dat in de kern mensen met agressieproblemen anderen wantrouwen en zich daarom maar moeilijk binden. Minstens vinden ze het eng zich open op te stellen.

Wij helpen cliënten de kwaliteit van hun leven te vergroten zodat ze positiever, opener en sterker in hun relaties staan.

Ze hebben dan minder aanvaringen en anderen reageren positiever op hen. Ze krijgen meer plezier in het leven en hebben het nare gedrag minder nodig.

[Boosheid & Agressie]

GGZ & therapie

Het woord Therapie komt van het oud-Griekse Therapeia en betekent: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft.

In therapie leer je waar je probleem vandaan komt, en hoe je er anders mee om kunt gaan dan je doet. Je verwerft inzichten en kunt het eigen gedrag en visie op het leven veranderen.

[GGZ & therapie]

Mensfenomenen

Aspecten van het mens-zijn van verschillende kanten bekeken. Over wat je als mens allemaal doet, denkt en voelt in relatie tot het leven.

Af en toe met een boodschap of een moraal, soms met een verzuchting of afkeuring.

Mensbegrippen raken aan veel domeinen van het leven en zijn metafysisch van karakter.

Dit wil zeggen, formules erop loslaten is onmogelijk. Enkel door de term te beschrijven en het verhaal erachter te vertellen, kun je het begrip vullen en inhoud geven.

[Menselijke fenomenen]

Kunst & zo

Deze site staat vol met kunst. Dat is al vanaf het begin zo. Maar sommige kunstenaars verdienen het apart genoemd te worden. Zoals bijvoorbeeld Modigliani, Celine of Larkin.

In deze sectie vind je een aantal mongorafie├źn van kunstenaars. Work in progress. tardi

[Kunst & zo]