Definitie Burn-out

Hoogduin ea: een burn-out is een psychische uitputtingstoestand ten gevolge van de verstoring van de energiebalans.

Burn-out is van alle tijden maar de laatste decennia is het aantal personen dat een burn-out krijgt, wel sterk toegenomen. De reden is onder meer de huidige strakkere organisatie van arbeid (en leren) en het grotere belang dat wordt gehecht aan werk en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor wat je doet in vergelijking met vroeger.

De oorzaak van een burn-out is in de kern een mismatch tussen wat jij vindt dat je moet doen en wat je feitelijk aankunt, met als gevolg dat je jezelf - je lijf - teveel uitput; het blijft te lang teveel van het stress-hormoon cortisol aanmaken. Mensen, van jong tot oud, worden in onze maatschappij teveel opgejaagd.

De test

De test bestaat uit 21 uitspraken. Ga bij jezelf na hoe vaak afgelopen maand deze uitspraken op jou van toepassing waren. Bepaal dan je scores.

1. Tel je scores op de vragen 3, 6, 19 en 20 op => A.
2. Trek A van 32 af => B.
3. Tel bij B de overige scores op (dus die op alle vragen behalve op 3, 6, 19 en 20) => C.
4. Deel C door 21 => uitkomst.

De norm is ongeveer 3,3. Een score hoger dan 4 wijst op burn-out of overspannenheid.

Schaal: 1=nooit, 2=bijna nooit, 3=soms, 4=regelmatig, 5=vaak, 6=bijna altijd, 7=altijd.
Deze burnouttest

Deze test is een bewerking van de burnout-test van Pines en Aronson uit 1980. Zij waren vrijwel de eersten die zich bezighielden met burn-out en overspannenheid. De test is wetenschappelijk ontwikkeld. De te behalen scores zijn relatief en de uitslag geeft enkel een indicatie.

Begeleiding bij burn-out
"Van een burn-out kun je met goede begeleiding gewoon herstellen. Binnen een jaar, en soms binnen een half jaar. "

Conny Heuvelman

Om van een burn-out af te komen ben je al gauw een half tot heel jaar kwijt. Eerst leer je hoe een en ander in elkaar steekt en onderwijl reset je je lichaam.

Vele hulpverleners, van psychologen tot therapeuten, kunnen je goed begeleiden bij het herstellen van een burn-out. Alles bij elkaar is het een probleem waar de ins en outs relatief makkelijk van zijn te achterhalen en waar cliënten mits ze de gegeven adviezen opvolgen, goed van herstellen. In principe ga je bij een burn-out niet naar een psychiater, dat is nergens voor nodig.

In de reguliere geestelijke hulpverlening wordt een burn-out nogal eens weggeschreven én behandeld als depressie.

Redenen hiervoor zijn dat (a) enerzijds behandeling van de burn-out anders niet vergoed wordt door verzekeraars, en (b) een langdurige burn-out waar geen aandacht aan besteed wordt, kan leiden tot een depressie.

[Meer over burn-out]

Volgende pagina

Piekertest

Tests

Assertiviteitstest - Relatietest - Introvert-extravert test - Stresstest - Burnouttest - Piekertest

Menu

Home - Mensdingen - Leven - Psychisch - Agressie - Therapie ed. - Begeleiding - Werk - Training - Tests - IDEE - Contact & zo