Introvert - extravert test

Een test om te bepalen of je meer introvert dan wel meer extravert bent.


Deze test

Deze introvert-extravert test, copyright Peter Spelbos 2011, is onder meer gebaseerd op de Meyer-Briggs MBTI test en gedachtegoed van Carl Jung.

De test is niet wetenschappelijk en de uitslag geeft enkel een indicatie. De te behalen scores zijn relatief, niet absoluut.

De test bestaat uit 30 uitspraken. Lees ze door, bepaal je scores en tel die daarna op.

Naarmate je score hoger is ben je introverter. Omgekeerd geldt dat naarmate je score lager is, je extraverter bent. Het omslagpunt ligt bij ongeveer 75 punten. Daarboven ben je meer introvert dan extravert, daaronder kun je jezelf extravert noemen.

Schaal: 1=nooit, 2=soms, 3=regelmatig, 4=vaak, 5=altijd.
Introvert - extravert

Of je meer introvert dan extravert bent of omgekeerd, is aangeboren. Hoe je jezelf hierin echter vormt en hoe je het uit, wordt veelal bepaald door opvoeding, omgeving en cultuur. Een introverte Japanner gedraagt zich over het algemeen anders dan een introverte West-Afrikaan.

In onze Westerse samenleving is men sinds de opkomst van het kapitalisme introvert zijn steeds meer gaan zien als iets minderwaardigs. Kijk naar de reclames en wat in (vooral Amerikaanse) films en series wordt getoond. Kijk naar de politiek en het bedrijfsleven.

Degenen die - binnen grenzen - het meest extravert zijn en het hardste schreeuwen, komen het verst, verdienen het meest, en oogsten de grootste bewondering. Het is het alom gedeelde ideaal.

Dat is dan ook de reden dat vele introverte personen zich voordoen als extravert: ze schamen zich voor hun introverte kant. Ze vormen zich naar het extraverte en, na dat een aantal jaren te hebben gedaan, denken en doen ze als een extravert persoon. Soms levert dat op het intern problemen op en leiden tot bijvoorbeeld energieproblemen en/of depressiviteit, soms niet.

[Meer over introvert - extravert]

Intro, intra, extro, extra?

De juiste bewoording is INTROvert en EXTRAvert, niet INTRAvert en EXTRAvert of INTROvert en EXTROvert.

Volgende pagina:

Relatietest - Een test om te bepalen of je relatie begeleiding kan gebruiken.

Tests

Assertiviteitstest - Relatietest - Introvert-extravert test - Stresstest - Burnouttest - Piekertest

Nuttig

Onze begeleiding - Jij & de anderen - Boosheid & agressie - Levensfases - Verlies & rouw - Burnout & zo - Rondom werk - Existentiële zaken - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies - Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap

Interessant

Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Twee werelden