Hoogbegaafd en werk

De combinatie van hoogbegaafd zijn, werk en functioneren binnen een organisatie is vaak niet de meest gelukkige.

Niet zozeer omdat dit alles per definitie niet bij elkaar past maar eerder omdat de manier van werken die vele hoogbegaafden eigen is, zelden overeenkomt met de manier van werken die organisaties veelal hanteren.

Dit wil nog wel eens tot verstoorde of verzuurde relaties leiden. Of tot depressieve periodes in combinatie met onderpresteren of disfunctioneren. Of tot ontslag.

Begeleiding hoogbegaafden

Bij IDEE begeleiden we al vanaf 2002 hoogbegaafden die problemen ervaren rondom werk, baan en organisatie.

We leren hoogbegaafden ander, effectiever gedrag te ontwikkelen op vlakken als samenwerken, communiceren, management, sturen, leren leren en discipline.

Wanneer nodig onderzoeken we samen met jou ook of je wel op je plek zit in deze functie bij deze organisatie. Of je niet iets anders moet gaan doen.

Peter Spelbos, uw begeleider, is ruim hoogbegaafd en lid van Mensa.

Training

Indien toepasselijk en zinnig adviseren we begeleiding 1 op 1 in combinatie met de Assertiviteitstraining of de Training Persoonlijk Leiderschap.

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZPers en medewerkers van organisaties die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die met ons aan zichzelf willen werken.

Pragmatisch herkaderen

Wij helpen mensen anders om te gaan met dat waarnaar ze reiken. Bieden kennis en inzicht aan; een steuntje in de rug en handvatten zodat ze op eigen kracht verder kunnen.

De ontwikkeling van de gehele persoon staat daarbij voorop. We vergeten daarbij de belangen van collega's, leidinggevenden en werkgever niet.