Hoogbegaafd & werk

Begeleiding rondom hoogbegaafdheid, werk, werkrelaties en loopbaan.

De hoogbegaafde medewerker

De combinatie van hoogbegaafd zijn, werk en functioneren binnen een gevestigde organisatie is vaak niet de meest gelukkige.

Niet zozeer omdat dit alles per definitie niet bij elkaar past maar eerder omdat de manier van werken die vele hoogbegaafden eigen is, zelden overeenkomt met de manier van werken die organisaties veelal hanteren.

Daarbij gaat het niet alleen om de structuren en regels die binnen een organisatie wordt gehanteerd, alsmede de geldende cultuur, dat taaie amalgaan van niet-beschreven regels en gebruiken dat geldt.

Dit alles bij elkaar wil nog wel eens tot verstoorde of verzuurde relaties leiden. Of tot depressieve periodes bij de hoogbegaafde medewerker in combinatie met onderpresteren of disfunctioneren. Of tot, uiteindelijk, ontslag.

Begeleiding hoogbegaafden

Bij IDEE begeleiden we al vanaf 2002 hoogbegaafden die problemen ervaren in hun werk en baan.

We leren je ander, effectiever gedrag te ontwikkelen op vlakken als samenwerken, communiceren, management, sturen, leren leren en discipline. En op een andere manier te kijken naar jezelf en de organisatie waarbinnen je werkt.

Wanneer nodig onderzoeken we samen of je wel op je plek zit in deze functie bij deze organisatie. Of je niet beter iets anders moet gaan doen.

Peter Spelbos, uw begeleider, is ruim hoogbegaafd en lid van Mensa.

Meer over hoogbegaafdheid & training

Kijk voor meer informatie over hoogbegaafdheid op www.hoogbegaafd-idee.nl.

Speciaal voor hoogbegaafden geven we de driedaagse training Werken met Spelbos. Maar uiteraard ben je ook welkom op onze andere trainingen, zoals de Assertiviteitstraining en de Training Persoonlijk Leiderschap.

Pragmatisch herkaderen

Wij helpen mensen anders om te gaan met dat waarnaar ze reiken. Bieden kennis en inzicht aan; een steuntje in de rug en handvatten zodat ze op eigen kracht verder kunnen.

De ontwikkeling van de gehele persoon staat daarbij voorop. We vergeten daarbij de belangen van collega's, leidinggevenden en werkgever niet.

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZPers en medewerkers van organisaties die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die met ons aan zichzelf willen werken. Onder deze bedrijven en organisaties vind je onder meer de volgende bekende namen:

Volgende pagina:

Loopbaanadvies - Begeleiding bij de zoektocht naar werk dat bij je past.

Over hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid - Valkuilen van hoogbegaafden - Aanverwante problemen hoogbegaafdheid - Hoogbegaafd en samenleving - Hoogbegaafd en werk - Werkgerelateerde begeleiding hoogbegaafden - Problemen rondom hoogbegaafdheid - Verkeerde diagnoses hoogbegaafdheid - Hoogbegaafdheidstest - Hoogbegaafdheid, autisme en asperger - www.hoogbegaafd-idee.nl

Nuttig

Begeleiding rondom werk - Burnout & zo - Samenwerken - Jezelf ontplooien - Agressief gedrag - Hoogbegaafd & werk - Loopbaanadvies - Begeleiding 1:1 - Assertiever worden - Existentiële zaken - Rondom boosheid & agressie - Rondom hoogbegaafdheid - Assertiviteitstraining - Boosheidstraining - Persoonlijk Leiderschap - Relatietherapie - Relatieweekend - Relatieadvies - Relatietraining

Interessant

Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Relatieproblemen - Emotionele problemen - Verdriet & rouw - Psychose - Eetproblemen - Hoogbegaafdheid - Twee werelden