Loopbaanadvies

Na je studie een passend beroep kiezen of na tien jaar een draai maken in je loopbaan, is niet elke hoogbegaafde gegeven. Soms staar je je blind op één ding en zie je al het andere over het hoofd. Of laat je je verleiden door wat voor de hand lijkt te liggen maar wat op de lange duur niet past.

Een oplossing is zelden simpel. Immers, voor een passende volgende stap in je carrière dienen persoonlijkheid, talenten, motivatie en aversies te matchen met een werkomgeving die goed voelt en ook stimulerend en uitdagend is. Het maakt daarbij niet uit of het hier om een promotie, een switch van functie, of een overstap naar totaal iets anders betreft.

Mijn oplossing voor een gedegen loopbaanadvies: 1. de Methode Savickas, 2. Intrinsieke Motivatie Onderzoek, 3. Testen en Scans, 4. CV Analyse & Ontwikkeling en 5. Sollicitatietraining. Uiteraard is het niet nodig dat altijd allevier de instrumenten gebruikt worden.

0. Nederland Leert Door

In het kader van de arbeidsmarktfrictie veroorzaakt door Corona biedt de Nederlandse overheid de volgende mogelijkheid:

Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijg je dan zicht op je mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Is het nodig om je bij te scholen, liggen er voor jou kansen in een andere sector of zit je goed op de plek waar je zit? Je kunt je daardoor beter voorbereiden op een mogelijke overstap naar ander werk.

Dat betekent in concreto dat je bij ons vanaf dan een ontwikkeladvies bestaande uit vier sessies plus een online arbeidsmarktscan en enkele andere testen kunt halen. Opgave loopt via ons, de factuur wordt opgepikt door de overheid. De eerste ronde, augustus 2020, was snel vol. De tweede ronde, een maatje groter, komt eraan.

1. Methode Savickas

De methode die wij gebruiken bij loopbaanadvies is gebaseerd op de methodiek van Mark Savickas, een Amerikaanse sociaal-psycholoog. Deze methodiek is persoonlijk en toegesneden op het individu.

Het is een beproefde kortdurende methode die inzicht geeft in je kwaliteiten en talenten en dat alles matcht met wat je ten diepste drijft in het leven. Ook krijg je een goed idee van waar je op je plek bent, in wat voor soort werkomgeving jij je het makkelijkst voegt, en welk soort beroepen je passen.

Het is een methode waarbij je kijkt naar hoe je in elkaar steekt en niet zozeer naar wat je capaciteiten zijn, je hoeft dus niet allerlei testen te maken. En dat is OK. Immers, of een loopbaan bij je past - en omgekeerd - is van veel meer afhankelijk dan van wat je in huis hebt.

2. Intrinsieke Motivatie Onderzoek

Velen weten niet goed wat ze willen en waar ze voor gemotiveerd zijn om te doen. Ze gaan dan alle kanten op en weten niet goed wat te doen in hun werkzame leven. Zoveel zelfs dat ze door de bomen het bos niet meer zien en niet goed weten in welke richting ze zich het beste kunnen ontwikkelen, cq in welke richting ze het beste een baan kunnen zoeken.

Praten over wat jou dan ten diepste intrinsiek motiveert kan dan zinvol zijn. En hoewel intrinsieke motivatie niet zo makkelijk in woorden te vangen valt, is het wel mogelijk het hanteerbaar te maken. Dat is ook nuttig als je een ogenschijnlijk gebrek aan intrinsieke motivatie hebt.

3. Testen en analyses

Hoewel ik niet echt van de testen ben, kan ik niet anders zeggen dan dat het afleggen van testen op het vlak van loopbaan, competenties en talenten, interesses en persoonlijkheid een toegevoegde waarde kan hebben. Minimaal halen ze op simpele wijze de cliënt uit zijn vastgeroeste denkpatronen.

In onze praktijk maaken wij gebruik van testen van het LDC, Nederlands' grootste bedrijf op het vlak van arbeidsgerelateerde testen en scans, die vermarkt worden onder de naam Trjct.

Voorbeelden van testen zijn: Adaptieve Capaciteitentest Algemene Intelligentie, Arbeidsmarktscan, Carrièrewaarden, Copingstijlen Werk, E-scan ZZP-ers, Interesses en Competenties Scan, Loopbaanwaarden, Quinn Managementrllen, Big Five Test, Team Rol Indicator, Werkgerelateerde Persoonlijkheid Vragenlijst, Werk Stress Inventory.

Nogmaals, ik gebruik deze testen ter ondersteuning van het proces en niet als vervanging van onze gesprekken.

4. CV Analyse & Ontwikkeling

Uit een gezamenlijke analyse van je CV kun je veel opmaken van hoe je je loopbaantechnisch ontwikkeld hebt in de tijd en welke richting nu de meest voor de hand liggende is.

Door vervolgens samen een nieuw marktconform CV te ontwikkelen, krijg je zicht op wat je in huis hebt en waar de match ligt met de vacatures en arbeidsrichtingen die in de markt vigeren. Tevens heb je dan een CV waar je de boer mee op kunt.

Een CV-analyse is daarom vaak een welkome aanvulling bij bijna elk loopbaanadviestraject.

5. Sollicitatietraining

De meeste mensen hebben wel een idee hoe ze overkomen tijdens een sollicitatiegesprek maar kunnen dat in mindere mate sturen dan ze denken. Door middel van oefenen, het analyseren van video-opnames met gerichte feedback, en vervolgens opnieuw oefenen, word je sterker in je presentatie.

Uiteindelijk is een sollicitatiegesprek toch een ontmoeting met anderen waarbij je vanaf minuut een hebt te presteren en scoren.

Pragmatisch herkaderen

In de begeleiding ben ik, Peter Spelbos, persoonlijk, praktisch, pragmatisch en open. Ik coach met een therapeutische ondertoon en ben daarnaast uitstekend op de hoogte van zakelijke en bedrijfsmatige processen.

Sinds 2002 heb ik honderden - duizenden personen begeleid met betrekking tot hun loopbaan: ondernemers, managers, consultants, medewerkers, mensen in een verkeerde baan, werkzoekenden, mensen die zich mislukt voelen. Je leert over jezelf, hoe je in elkaar steekt, wat je aandeel in de problemen is en hoe je het ook anders en beter kan aanpakken.

Ik ben opgeleid tot bedrijfseconoom en heb een diverse achtergrond (ondernemer in de horeca, manager en consultant in de noodhulp, adviseur en consultant small businesses, specialist financiële informatica). Ik ben therapeut NAP en lid van NOLOC, de Nederlandse Organisatie van Loopbaancoaches. Ik ben tevens historicus en politicoloog.

Peter Spelbos

Volgende pagina

Burnout & zo

Werk

Werk coaching - Beter in samenwerken - Beter worden in wat je doet - Loopbaanadvies - Burnout & zo

Menu

Home - Mensdingen - Leven - Psychisch - Agressie - Therapie ed. - Begeleiding - Werk - Training - Tests - IDEE - Contact & zo