Coaching & begeleiding rondom werk

Medewerkers functioneren het best als ze geen last hebben van problemen - persoonlijk, thuis of op het werk - en hun talenten en vaardigheden optimaal kunnen benutten.

Wij kunnen bij dit alles prima helpen. Wij bieden begeleiding, coaching en training rondom werk die enerzijds gericht is op het verminderen van psycho-sociale problemen en anderzijds op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden.

We hebben een gelaagde, persoonlijke aanpak en werken kortdurend en resultaatgericht. Uiteraard houden we bij het begeleiden van de cliënt ook altijd het belang van de opdrachtgever voor ogen.

Werkgebieden

We begeleiden bij onder meer:

- assertiever worden,
- boosheid, agressie,
- minder functioneren,
- samenwerken en autoriteitsproblemen,
- burn-out, stress, ziekte & reïntegratie,
- add, autisme en hoogbegaafdheid,
- doorgroeien in functie, leidinggeven, management,
- ondernemerschap,
- talentontwikkeling,
- persoonlijk leiderschap
- loopbaankeuze.

Wij hebben in de loop der jaren duizenden personen begeleidt inzake burn-out, stress, boosheid, agressie, hoogbegaafdheid, autisme, add, assertiviteit, minder functioneren, ondernemerschap en talentontwikkeling.

Pragmatisch herkaderen en steun

Wij helpen werkenden anders om te gaan met dat waarmee ze worstelen. Reiken kennis en kaders aan. Bieden een steuntje in de rug en handvatten zodat ze op eigen kracht verder kunnen.

De ontwikkeling van de gehele persoon staat daarbij voorop. Natuurlijk vergeten we daarbij de belangen van collega's, leidinggevenden en werkgever niet.

Opdrachtgevers oa:

Kijk hier voor meer opdrachtgevers.

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZPers en medewerkers van organisaties en bedrijven die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die samen met ons aan zichzelf willen werken.