Je talenten ontwikkelen

Talenten en kwaliteiten hebben we allemaal. Maar enkel dat beseffen, is niet voldoende om er wat mee te kunnen binnen een werksetting.

Redenen daarvoor zijn divers. Iemand heeft misschien weinig of geen zicht op zijn talenten en kwaliteiten, of is juist niet goed in staat die te 'vermarkten.'

Soms zit er intern iets in de weg waardoor bijvoorbeeld op het moment dat doorgepakt moet worden, de stress opkomt en/of afgehaakt wordt. Soms ook zit de omgeving in de weg.

Professionele begeleiding bij het duidelijk krijgen wat je in huis hebt, openleggen waar het mis gaat en aangeven en oefenen hoe het ook anders kan, kan daarom zinnig zijn.

Talentontwikkeling bij IDEE

In de begeleiding leer je realistisch naar jezelf kijken en krijg je zicht op wat je aan talenten en kwaliteiten in huis hebt. Verder werk je onder meer aan:

- Je talenten versterken en ontwikkelen
- Je cognitieve en emotionele processen op elkaar afstemmen
- Je creatieve kanten beter tot uitdrukking brengen
- Je favoriete gedrag in werkprocessen balanceren
- Wat je doet lijnen met je persoonlijkheid
- Je werkomgeving beter voor je laten werken
- Een inspirerende werkomgeving creëren
- Betere 'soft skills'

Na afloop

Na afloop ben je in staat binnen een werkomgeving je talenten en kwaliteiten goed te benutten en jezelf daarin te ontwikkelen.

Je kunt je loopbaan en carrière beter sturen, en weet goed aan te sluiten bij wat de werkomgeving daarin van je vraagt.

Pragmatisch herkaderen en steun

Wij helpen werkenden anders om te gaan met dat waarnaar ze reiken. Bieden kennis en inzicht aan. Bieden een steuntje in de rug en handvatten zodat ze op eigen kracht verder kunnen.

De ontwikkeling van de gehele persoon staat daarbij voorop. Natuurlijk vergeten we daarbij de belangen van collega's, leidinggevenden en werkgever niet.

Onze cliënten

- Ondernemers, zelfstandigen, ZZPers en medewerkers van organisaties en bedrijven die aan zichzelf willen werken.

- Organisaties en bedrijven die voor medewerkers professionele begeleiding op het psycho-sociale vlak zoeken.

- Organisaties en bedrijven die bereid zijn medewerkers te faciliteren die samen met ons aan zichzelf willen werken.

Talenten en kwaliteiten

Het gaat bijvoorbeeld om:

- Analytische kwaliteiten vermarkten
- Creativiteit vorm en structuur geven
- Ondernemerschap vorm geven
- Aansturen van teams
- Hoogbegaafdheid binnen teams
- Communicatieve kwaliteiten body geven
- Leren leren en discipline.