Training rondom werk

Mensen leren samen met anderen makkelijk ander gedrag aan. Spelenderwijs bijna. Simpelweg door te zien hoe de anderen dat nou doen en door te oefenen en gerichte feedback te krijgen.

Wij hebben jaren ervaring in het geven van trainingen voor mensen die worstelen met zichzelf en hun gedrag naar anderen.

Het zijn effectieve trainingen gericht op het bewerkstelligen van verandering op het persoonlijke niveau. Het zijn persoonlijke ontwikkeltrajecten in een groep.

Uiteraard is onze aanpak pragmatisch, down-to-earth en zorgvuldig. De tijd die deelnemers aan de training kwijt zijn is ook overzienbaar.

Het niveau van de trainingen is HBO/HBO+/WO terwijl de groepen divers van samenstelling zijn.

Ons aanbod

Assertiviteitstraining

Onze assertiviteitstraining is een stevige ontwikkeltraining gericht op het leren van assertief gedrag in de brede zin van het woord: je relaties met anderen open, assertief en correct vormgeven.

Leren voor jezelf op te komen, leren begrenzen, beter samenwerken en sensitief handelen. Of je nu van nature sub-assertief of té assertief handelt.

De training draait al bijna vijftien jaar. Vele honderden volgden al deze succesvolle cursus.

[Assertiviteitstraining]

Persoonlijk Leiderschap

De training Persoonlijk Leiderschap, het vervolg op de assertiviteitstraining, helpt je je sterke kanten en wat je potentieel in je hebt expliciet te maken en te ontwikkelen. Je betere kanten te exploreren en de mindere te hanteren.

Waar de assertiviteitstraining vooral gericht is op het aan- en afleren van gedrag, is deze training vooral gericht op het verwerven van zelfinzicht en een authentieke eigen stijl.

Je leert richting en diepte geven aan leven en werk. Als persoon, partner, leidinggevende, adviseur en collega.

[Persoonlijk Leiderschap]

Persoonlijk Traject

Het Persoonlijk Traject is er voor iedereen die een verdiepingsslag wil maken met betrekking tot de problemen, persoonlijke thema's en overige levensvragen die hij in het hier en nu, in deze levensfase, tegenkomt in leven, relaties en werk, en die dat mede samen met anderen wil doorwerken.

Het Persoonlijk Traject laat zich het best vergelijken met een reis naar je diepste verlangens, kwaliteiten en eigenaardigheden - wie ben ik nou? Onze twee toptrainingen samengepakt en ingebed in een traject persoonlijke begeleiding.

[Persoonlijk Traject]

Opdrachtgevers oa:

Kijk hier voor meer opdrachtgevers.

Data Assertiviteitstraining

[Meer]

Data Persoonlijk Leiderschap

[Meer]

Data Persoonlijk Traject

Start in september en januari.

[Meer]