Marcel Proust

Marcel Proust (1871 - 1922) was een Frans schrijver en intellectueel. Hij werd geboren in een rijke joodse familie in de buurt van Parijs. en had vanaf vroeg in zijn jeugd last van astma en een zwakke gezondheid die hem belemmerde een actief leven te leiden. Hij was een gevoelige man, een snob en een moederskindje.

Na de dood van zijn ouders trok hij zich terug in zijn studeerkamer en begon aan zijn beroemde werk A la recherche du temps perdu, Op zoek naar de verloren tijd. Dit werk zou uiteindelijk 15 delen beslaan en meer dan 3000 pagina's tellen. Hij zou er bijna 13 jaar aan schrijven en het boek vlak voor zijn dood voltooien.

Het boek lezen is een worsteling en heeft iets elitairs. Behalve een soort autobiografie - het verhaal gaat over de initiatie van een jongeman, Marcel, in de wereld van de liefde, aristocratie en kunst - is A la recherche du temps perdu tevens het verhaal van ontgoocheling over een samenleving in ontbinding. Enkel de kunst, is zijn conclusie, slaagt erin enige bestendigheid te bieden.

Over herinneringen en zien met andere ogen

Enkele stukken verdienen aandacht, zoals de 'madeleine-scène,' waarin de verteller een madeleine eet die in thee is gedoopt. De smaak, die hij lang niet geproefd heeft, activeert zijn geheugen en langzaam komen allerlei gedetailleerde herinneringen aan het dorpje waar hij in zijn jeugd veel tijd doorbracht bij zijn oudtante naar boven.

In een andere passage formuleert de verteller een inzicht over het bestaan: ‘De enige werkelijke reis, de enige verjongingsbron, zou niet zijn om naar nieuwe landschappen toe te gaan, maar andere ogen te hebben, de wereld te zien door de ogen van een ander, van honderd anderen, de duizend werelden te zien die ieder van hen ziet, die ieder van hen is.’ Dat is volgens Proust de reden waarom kunstenaars zo belangrijk zijn om ons het eigelijke leven te doen ervaren: zij bieden ons die andere ogen.

De zoektocht leert Proust dat het werkelijke bestaan enkel gevonden wordt in ons innerlijk, in ons geheugen, waar de impressies van onze ervaringen en gevoelens zijn opgeslagen. Geluk, verdriet, de zorgeloosheid van de kinderjaren of juist het ontbreken ervan, een liefde, een ongeluk; alles wat ons kan beroeren, laat in dit geheugen zijn sporen na; dáár vind je het echte leven, aldus Proust.

De vragenlijst van Proust

Deze vragenlijst is niet door Proust bedacht maar komt uit het boekje "An Album to Record Thoughts, Feelings, etc.," en was in de tijd dat Proust leefde in de mode. Proust beantwoordde verscheidene malen de lijst met vragen en maakte de antwoorden openbaar, vandaar dat zijn naam eraan verbonden raakte. Zijn idee was dat je eerst jezelf moet kennen voordat je anderen kunt kennen en begrijpen.

Er bestaan meerdere versies van de vragenlijst en hij wordt tegenwoordig door diverse media gebruikt bij het interviewen. De vragen.

1. Wat is je belangrijkste karaktertrek?
2. Wat is je favoriete eigenschap in een man?
3. Wat is je favoriete eigenschap in een vrouw?
4. Welke eigenschap waardeer ik bij mijn vrienden?
5. Wat zie je als je belangrijkste tekortkoming?
6. Wat is je favoriete bezigheid?
7. Wat is jouw idee van geluk?
8. Wat is je voorstelling van de ergste misère die je kan overkomen?
9. Wie zou je behalve jezelf willen zijn?
10. Waar zou je het liefst willen wonen?
11. Wat is je favoriete reis?
12. Wat is je favoriete kleur?
13. Wat is je favoriete bloem?
14. Wat is je favoriete vogel?
15. Wie is je favoriete schrijver?
16. Wie is je favoriete dichter?
17. Wie is je favoriete literaire held(in)?
18. Wie is je favoriete componist?
19. Wie is je favoriete schilder?
20. Wie is je favoriete held(in) in het echte leven?
21. Aan welke historische figuur heb je de grootste hekel?
22. Wat zijn je favoriete drank en eten?
23. Welke zijn je favoriete namen?
24. Aan welke eigenschappen van mensen heb je een hekel?
25. Welke karaktertrek zou je graag willen hebben?
26. Wat is de meest overgewaardeerde deugd?
27. Welk talent zou je willen hebben?
28. Hoe voel je je op het moment?
29. Welke fout kun je het makkelijkst vergeven?
30. Waarvan heb je het meest spijt?
31. Wat zie je als je grootste prestatie?
32. Wat is je dierbaarste bezit?
33. Wat is je (levens-)motto?

Links

Info leven & zijn: Levensvragen - Ouder worden - Over identiteit - Hoe identiteit ontstaat - Introvert vs extravert - Emotie & empathie - Man en vrouw - Brein en denken - Sublimeren - Conformisme - Het Patriarchaat - Structuralisme - Zijn in de tijd - Fenomenen - Philip Larkin - Schopenhauer - Céline - Marcel Proust - Zingeving

Info persoonlijke problemen: Psychische klachten - Angst - Subassertiviteit - Boosheid & woede - Stress - Burnout - Groeipijn - Eenzaamheid - Depressiviteit - Emotionele problemen - Verlies & rouw - Psychose - Eetproblemen - Twee werelden - Hoogbegaafdheid

Info therapie en dergelijke: Therapievormen - EMDR - Existentiële therapie - Gestalttherapie - RET - Schematherapie - Schrijftherapie - Transactionele Analyse - Over therapie - Denkfouten therapie - Geschiedenis therapie - De psychiatrie - Wie is van hout - Verhaeghe: Identiteit - DSM V Handboek

Tests: Assertiviteitstest - Introvert-extravert test - Relatietest

Begeleiding: Existentiële therapie - Boosheidstherapie - Relatietherapie - Relatieherstel ouder en kind - Overige begeleiding

Contact & zo: Contact - Bureau IDEE - Tarieven - Colofon

web
analytics